วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

.....หนามงับ แรงปรารถนาของวัยเด็ก.....


online

.

.

ภาพจากอินเทอร์เน็ท

ต้นไมยราพ  นครศรีบ้านผมเรียกว่า "ต้นหนามงับ"

.

.

ไมยราพ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Minosa Pudica
วงศ์ LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น ทั่วไปเรียก ไมยราพ, ไวยราพ, ระงับ ทางพายัพเรียก หญ้าจิยอบ จันทบุรีเรียก หนามหญ้าราบ
ลักษณะพืช ต้นไมยราพ เป็นต้นไม้ล้มลุกต้นเล็ก ๆ เนื้ออ่อนจำพวกหญ้า ใบเล็ก ๆ เป็นฝอยคล้ายกับใบผักกระเฉด ต้นและกิ่งมีสีแดงเป็นขนและมีหนามแหลมคนทั้งต้น จะสูงประมาณ 1 ฟุตเศษ ดอกก็มีลักษณะเหมือนดอกของผักกระเฉดหรือดอกกระถินเทศ แต่มีสีแดงอ่อนชมพูหรือสีชมพู กลมฟู มีฝักเล็ก ๆ เป็นไม้ที่มีประสาทสีและว่องไว เมื่อได้สัมผัสหรือมีความประทบกระเทือนเข้า มันจะหุบกิ่งก้านสาขาของมันโดยทันที และพอนาน ๆ เข้าพอเห็นว่าหมดภัยแล้ว จึงจะเริ่มตั้งกิ่งก้านสาขาของมันขึ้นมาใหม่ตามเดิม


สรรพคุณ ใช้ทั้งต้นนำมาปรุงรับประทานเป็นยาขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ แก้กระษัย แก้ทางเดินของปัสสาวะอักเสบ ขับระดูขาวของสตรี

.

การหุบหรือบานเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากกลางคืนเป็นกลางวันหรือกลางวันเป็นกลางคืน จากการศึกษา ทำให้ทราบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการหุบบานของดอกไม้และใบไม้ มีอยู่หลายสาเหตุ ได้แก่ แสง อุณหภูมิ หรือพืชชนิดนั้นมีกลุ่มเซลล์พิเศษที่โคนดอกหรือโคนก้านใบ

.

ในเรื่องแสงนี้ มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่จัดทำโดย ร.ศ.โกสุม พีระมาน แห่งภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทดสอบการตอบสนองที่มีต่อแสงของดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อ ดอกหรีด (Gentian) ดอกหรีดเป็นดอกไม้ป่าสีน้ำเงิน ขนาดเล็กขึ้นอยู่ตามดินทั่วไป พบได้ในป่าโปร่งบนที่ราบสูงแถบภาคเหนือหรือภาคอีสานตอนบน บริเวณภูกระดึง ภูเขียว การหุบบานของดอกหรีดได้รับอิทธิพลจากแสงมากกว่าปัจจัยอื่นๆ กล่าวคือ เมื่อนำดอกหรีดมาไว้ในห้อง จัดบรรยากาศแสงไฟให้ใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติ แล้วดับไฟลงก็พบว่า คอกหรีดจะค่อยๆ หุบลงและเมื่อเปิดไฟให้สว่างขึ้นอีก ดอกหรีดก็ค่อยๆ บานขึ้นเหมือนเดิม
สำหรับพืชชนิดอื่นๆ ก็มีการตอบสนองต่อแสงเช่นกัน แต่อาจจะมีอัตราการหุบหรือบานที่ช้ากว่า ซึ่งพืชแต่ละชนิดจะมีการตอบสนองต่อแสงในอัตราที่ไม่เท่ากันอยู่แล้ว

นอกจากนี้พืชบางชนิดจะมีการหุบบานที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง และบางชนิดอาจจะตอบสนองทั้งต่อแสงและอุณหภูมิในอัตราส่วนที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากปัจจัยภายนอกมีส่วนเสริมกันอีกเช่นในเวลากลางคืน อุณหภูมิจะลดลงต่ำด้วย เป็นต้น

.

ปัจจัยภายนอกอีกอย่างที่มีผลต่อ การหุบบานคือ แรงสั่นสะเทือน พืชบางชนิด เช่น ไมยราบ ผักกระเฉด จะหุบใบเข้าหากันทันทีเมื่อมีอะไรมากระทบ พืชจำพวกนี้จะมีเซลล์พิเศษที่โคนใบที่รับสัมผัส เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนจากการสัมผัสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในเซลล์ ทำให้มีการตอบสนองโดยการหุบใบได้ทันที
.

.

มีผู้รู้อธิบายความเพิ่มเติมว่า
การหุบของใบ เนื่องจากการป้องกันแมลงหรือสัตรูที่จะมากินใบมัน
เมื่อมันหุบใบจะหนีบติดกันแน่นทำให้แมลงกัดไม่ได้หรือกินไม่ถนัดครับ
แล้วเอนก้านลงดินไม่ให้แมลงเกาะถนัดแค่นี้มันก็พ้นภัย

.

.

ข้อมูลนี้ก็ไปลอกเขามาจากอินเทอร์เน็ท  เขียนโดย"คนหลังเขา"

น่าสนใจดีครับ

.

.

ผมหยิบเรื่อง "หนามงับ" มาพูดถึง

เพราะนึกถึงวันที่เราเป็นเด็ก  และเดินไปตามสนามหญ้า

ไม่สวมใส่รองเท้า  "หนามงับ" ก็ตำตีน  เอ๊ย  ตำเท้าครับ

.

.

การได้เด็ดก้านไมยราพออกจากต้นโดยใบไม่หุบเหี่ยว

ถือเป็นฝีมือที่เด็ก ๆ ทุกคนปรารถนา

เพราะหมายถึงมือที่เบาหวิวจนไมยราพไม่เคลื่อนไหว

.

ท่านคิดว่าน่าจะเปรียบเทียบอะไรให้กับการเป็นอยู่ในสังคมได้บ้าง

ผมมองว่า

การกระทำอะไรที่รุนแรงกับสิ่งใด  ย่อมได้รับปฏิกริยา

อาจจะต่อต้าน  หรือตอบสนองก็ได้

.

ธรรมชาติสอนใจ

.

โดย มะอึก

 

กลับไปที่ www.oknation.net