วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตัวเลขมีอะไร


ตัวเลขมีอะไร

เรื่องที่ผู้บริโภคร้องเรียนมากที่สุดขณะนี้คือการร้องเรียนเกี่ยวกับสัญญา/อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสูงถึง  49 %

                           

ไทยติดอันดับ 42  จาก  130  ประเทศในการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวประจำปี 2551  และอยู่อันดับ  10  ของประเทศที่มีความเป็นอย่างมากต่อนักท่องเที่ยว

                            

93%  ของวัยรุ่นไทยบอกว่าวัดเป็นที่พึ่งทางใจได้  และ  53 %  มีความเห็นว่าหลักคำสอนของศาสนาสำคัญต่อการดำเนินชีวิต 

                                       

ผู้บริโภคชาวไทย (88%)  ก็เช่นเดียวกับผู้บริโภคทั่วโลก (85%)  ที่คิดว่า “ความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป”  เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการเลือกร้านค้าในการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค  โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ถุงและบรรจุภัทรฑ์รีไซเคิลเป็นอันดับสุดท้าย

                              

 ปัญหาที่ผู้ใช้โทรศัพท์พบมากที่สุดคือ สัญญาณขัดข้อง  70 %  ส่วนโทรศัพท์มือถือพบปัญหาสัญญาณไม่ชัด  82 %  รองลงมาได้แก่  คลื่นแทรก, ไม่มีสัญญาณในบางพื้นที่และสัญญาณไม่เสถียร ล้มบ่อย  หลุดบ่อย

                               

คนไทย  85 %  ยอมรับว่าต้องโกหกบ้างเพื่อความอยู่รอด

อาชีพในฝัน 5 อันดับแรกของคนไทยยุคนี้  ได้แก่  นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว, ครู/อาจารย์, ทหาร/ตำรวจ,พยาบาล  และวิศวกร  ส่วนอาชีพอันดับ  1  ที่อยากให้บุตรหลานทำคือ แพทย์

                                   

ชาวไทยราวแปดในสิบมักถึงจุดสุดยอดเกือบทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์  ขณะฝ่ายหญิงมีเพียงสามในสิบที่ถึงจุดสุดยอดเกือบทุกครั้ง

                                      

ทุกหนึ่งครั้งที่มีการดาวน์โหลดเพลงอย่างถูกต้องกฎหมายจะมีการดาวน์โหลดที่ผิดกฎหมาย 20 ครั้ง

                                          

ขอบคุณที่มาของข้อมูล

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมกาคุ้มครองผู้บริโภค, World Economic Forum (WEF), กรุงเทพโพลล์  สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, เอซี นีลเส็น , ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้และประเมินการให้บริการโทรศัพท์  สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจกรรมการโทรคมนาคม, เอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,สำนักงานสถิติแห่งชาติ , Durex Sexual Wellbeing Global  Survey-phase III, Music Industry Piracy Investigations (MIPI)

 

 

 

 

                                             

 

                                           

 

                                        

 

                                  

                                       

 

                                      

                                 

                                

                                  

 

โดย ซาฮาร่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net