วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชื่ น เ ช้า


ชื่นเช้า

อัสสลามุอะลัยกม

เย็นลมบางเบาของเช้าชื่น

โลกผ่านความเวิ้งว้างช่วงกลางคืน

เพื่อตื่นมาเห็นความเป็นไป

แสงฟ้าเริ่มแรเริ่มแผ่กว้าง

แสงจะสางความจริงอันยิ่งใหญ่

โลกยังมีสายหมอกมีดอกไม้

อยู่ร่วมในวิถีของชีวิต

อัลเลาะฮ์ปลุกคนให้ตนตื่น

มายืนดูโลกอันศักดิ์สิทธิ์

โลกยังมีครบถ้วนซึ่งมวลมิตร

ในทุกทิศทุกที่และทุกทาง

เธอจึงยังตื่นมาแต่ฟ้ามืด

ได้สืดกลิ่นกล้าแห่งฟ้าสาง

โลกยังมีสนสูงมียูงยาง

และลมพร่างเย็นชื่นมารื่นรมย์

เธอจึงยังคงกลั้วเสียงหัวเราะ

อัลเลาะฮ์อุ่นอบได้โอบห่ม

โลกมีศรัทธามั่นมานานนม

ในเรือนผมในทรวงในดวงตา

เธอจึงยังงดงามอยู่ร่ำไป

แดดใหม่แห่งแสงจะแรงกล้า

โลกมีวันเดือนปีมีเวลา

เช่นนี้มาเช่นนั้นนิรันดร์ไป

อัสสลามุอะลัยกม

เย็นลมเทือกเขาของเช้าใหม่

มันจะเป็นชื่นเช้า-จงเข้าใจ

เถิดอดทนเข้าไว้-อีกไม่นาน!

................................................

..................................................

แผ่นดินที่ทุกข์เข็ญร้อนเป็นไฟ

มันจะดับลงได้-อีกไม่นาน!

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

๑๐:๕๐ น.

พิมพ์ครั้งแรกที่หนังสือพิมพ์แดนใต้

โดย หมี่เป็ดสิวะ!

 

กลับไปที่ www.oknation.net