วันที่ อาทิตย์ กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

++แนวข้อสอบ ภาค ก.++กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ทิ้งช่วงไประยะหนึ่ง ก็ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับภารกิจหนึ่ง การประเมินรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี ๒๕๕๑ ก็ขอขอบคุณน้อง ๆ ทีมงาน ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดเตรียมข้อมูล และก็มีงานต่อเนื่องอีกมากมาย ยิ่งเฉพาะเข้าสู่ช่วงปลายปีงบประมาณ น้อง ๆ ที่ไปสมัครสอบ และเตรียมตัวสอบภาค ก. ก็ต้องจัดตารางเวลาของตนเอง ให้ดี  อย่างที่เคยบอกเสมอว่า งานหลวง ก็ไม่เสีย งานส่วนตัว ก็ต้องพร้อม+++แบ่งแยกเนื้องานให้ดี+++

ส่วนใครที่เข้ามาดาว์นโหลด ไฟล์แนวข้อสอบไปบ้างแล้ว หรือต้องการเนื้อหาประเภทใดบ้าง ก็รายงานตัวบ้าง ก็จะเป็นกำลังใจสำหรับคนที่หาข้อมูลให้  และก็เข้าใจว่า แต่ละคนที่ไปสมัครสอบมาแล้ว ก็ซื้อหนังสือตำรา คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ อย่างไรแล้ว ก็แบ่งปัน แลกเปลี่ยนแนวข้อสอบ หนังสือคู่มือกันบ้างนะครับ  เพื่อความแตกต่างและประหยัด ยิ่งภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้

คลิ๊ก ดาว์นโหลด แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป จำนวน ๘ ฉบับ  ตามลิงค์รูปมือ ดังนี้

๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๗
http://www.esnips.com/nsdoc/956ff4fc-dd70-43ac-970c-672e790c5837/?action=forceDL

img010.pdf
Hosted by eSnips

๒) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
http://www.esnips.com/nsdoc/df2c70a9-3aac-4af4-96c6-f3d096a1208f/?action=forceDL

๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
http://www.esnips.com/nsdoc/bbc38638-62e0-458a-b6f8-f458df933ffa/?action=forceDL

๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
http://www.esnips.com/nsdoc/21cee36e-e995-4d5c-bc21-61a2613ef074/?action=forceDL

๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
http://www.esnips.com/nsdoc/308ca437-0113-4851-99ae-3d90dd499c50/?action=forceDL

๖) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐
http://www.esnips.com/nsdoc/1ff53f89-17a2-4b98-abfe-56deb622096b/?action=forceDL

๗) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
http://www.esnips.com/nsdoc/009f76b4-44cc-4fd2-8df0-3a13658b3b59/?action=forceDL

๘) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๔๒
http://www.esnips.com/nsdoc/1104e61c-696e-4173-96b5-efb32fda6393/?action=forceDL

โดย หนองแหวน

 

กลับไปที่ www.oknation.net