วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แจ้งกำหนดการสัมมนากลุ่ม (๑๗-๑๘ กค. ๕๑) ที่จ.สระบุรี


เรื่องกำหนดการสัมมนากลุ่มที่สระบุรี

เรียนเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆชาว DPED ทุกท่านครับ

ตารางกำหนดการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของ DPRD

รายการกิจกรรม

เวลา

หมายเหตุ

วันที่ ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๑

ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าที่พัก

 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐

 

พิธีไหว้ครู

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐

 

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐

 

สัมมนากลุ่มรวม

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐

 

สัมมนากลุ่มย่อยแต่ละชั้นปี

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐

 

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๓๐-๑๕.๐๐

 

สัมมนากลุ่มย่อยแต่ละชั้นปี

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐

 

กิจกรรมรับน้องใหม่และนันทนาการ

๑๖.๐๐-๑๗.๓๐

 

ทำภารกิจส่วนตัว

๑๗.๓๐-๑๘.๓๐

 

รับประทานอาหารเย็นและเลี้ยงสังสรรค์

๑๘.๓๐-๒๑.๓๐

 

วันที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๑

รับประทานอาหารเช้า

 

๐๗.๓๐-๐๘.๓๐

 

สัมมนากลุ่มย่อยแต่ละชั้นปี

๐๘.๓๐-๑๐.๓๐

 

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐

 

สัมมนากลุ่มย่อยแต่ละชั้นปี

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐

 

สัมมนากลุ่มรวม

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐

 

เดินทางกลับ

๑๔.๐๐

 

หมายเหตุ      -     เวลาและกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-        สำหรับพี่ปี ๓ ทุกท่านให้เตรียมนำเสนอความก้าวหน้าด้วยครับ ตัวอย่างเช่นเครื่องมืองานวิจัย คู่มือการดำเนินงานตามรูปแบบ ผลการหาคุณภาพเครื่องมือ เพื่อที่อาจารย์ท่านจะได้ให้คำชี้แนะและให้ ๙ หน่วยของเทอมนี้ด้วยนะครับ

-        สำหรับปี ๑ และปี ๒ สอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ ผศ.ดร.สมภพ  ตลับแก้ว

 

...ครูแมน...

โดย ครูแมน

 

กลับไปที่ www.oknation.net