วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นพดล ระทึก ขึ้นทะเบียนแล้ว พระวิหารมรดกโลก !!!


      ในที่สุดคณะกรรมการมรดกโลก ของยูเนสโก ก็ประกาศขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกของกัมพูชาแล้ว เมื่อเวลา ๒๓.๐๐ น.วานนี้ (๗) โดยที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณากรณีปราสาทพระวิหารอย่างยาวนาน เนื่องจากเป็นประเด็นที่อ่อนไหวและมีข้อพิพาทเรื่องดินแดนระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม นายปองพล อดิเรกสาร ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้เสียดินแดน เนื่องจากเป็นการขอขึ้นเฉพาะตัวปราสาทเท่านั้น

     ก่อนหน้านี้ ศาลปกครองได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ไม่ให้มติคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอของนายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่สนับสนุนกัมพูชาให้ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกมีผลใช้บังคับ ซึ่งทางการไทยก็ได้ส่งเรื่องไปยังกัมพูชาแล้ว แต่คำสั่งศาลปกครองก็มีผลเฉพาะต่อกรณีขัดแย้งภายในประเทศ ไม่ผูกพันการพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกที่พิจารณาเรื่องระดับประเทศ

       ประเทศที่สนับสนุนการขึ้นทะเบียน ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกมี ๒๑ ประเทศ โดยในการประกาศครั้งนี้ เมืองมะลากา ประเทศมาเลเซีย และแหล่งการเกษตรโบราณ นาขั้นบันได ของปาปัวนิวกินี ได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลกด้วย

       สำหรับปัญหาพื้นที่ทับซ้อน คณะกรรมการจาก ๗ ประเทศ จะได้ประชุมหาข้อยุติต่อไป

        ประเทศไทย จะเสนอให้พื้นที่บริเวณอุทยานรอบๆ ปราสาท และเทือกเขาพนมดงรัก เป็นมรดกโลกด้วย เพื่อลดแรงเสียดทานจากการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก

         ถึงแม้ว่าในแง่ของกฏหมายระหว่างประเทศ จะชัดเจนว่าไทยไม่ได้เสียดินแดนให้กัมพูชา แต่อาการรุกลี้รุกลนในการสนับสนุนกัมพูชาของนายนพดล จนตีความได้ว่าอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องนี้ ก็จะเป็นผลกดดันนายนพดล ต้องเดินตามนายจักรภพ เพ็ญแข ในการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ หลังศาลกวาดเก็บคดีความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองพรรครัฐบาล เสร็จสิ้นในเดือนนี้

โดย jk

 

กลับไปที่ www.oknation.net