วันที่ พฤหัสบดี กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทำไมคนไทยจึงฉลาดลง


การที่เด็กจะเก่งหรือไม่นั้น นักจิตวิทยาได้สรุปว่าเป็นเหตุมาจากพันธุกรรม+สิ่งแวดล้อม


- พันธุกรรม ของคนไทยแท้ๆ นั้น ไม่ต่างจากคนพื้นเมืองในทวีปอื่นๆ หรือประเทศอื่นๆ ไอคิวเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ ถ้ามองตามทฤษฎีพันธุกรรมแล้ว การที่คนเราสืบเชื้อสายจากสายเลือดที่ชิดกัน หรือเผ่าพันธุ์เดียวกันย่อมมีไอคิว (I.Q.) ต่ำกว่าการสืบพันธุ์ต่างเชื้อชาติ คนจีนแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันแต่มีหลายเผ่าพันธุ์ การทำสงคราม การอบยพ ย้ายถิ่นฐานทำให้มีการเปลี่ยนสายพันธุ์ทำให้มีไอคิวสูงขึ้น เช่นเดียวกับยุโรปสมัยโบราณ การสงคราม การผสมพันธุ์ข้ามเชื้อชาติ ทำให้ทายาทมีไอคิวสูง สหภาพโซเวียตรัสเซียในอดีตก็เช่นกัน เป็นการรวมหลายเผ่าพันธุ์ รวมทั้งอเมริกา ซึ่งเป็นดินแดนของคนหลายเชื้อชาติทั่วโลก จากผลการวิจัยพบว่า ลูกครึ่ง ที่ผสมพันธุ์ข้ามสามเผ่าพันธุ์ใหญ่ทั้งสามของโลก คือ ผิวดำ ผิวขาว และผิวเหลือง มีไอคิวสูงสูงกว่า คนผิวสีเดียวผสมพันธุ์กัน


- สิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมบุคคลและพฤติกรรมบุคคล  สถานที่ และสื่อการรับรู้ โรงเรียนหรือสถานบันทางการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง ที่จัดประสบการณ์ทั้งสามส่วน แต่อีกหลายส่วนในชีวิตของแต่ละบุคคล บริโภคประสบการณ์ ด้วยตัวของตัวเอง ที่สังคมจัดให้โดยไม่รู้ตัว


..........สิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กและเยาวชน ได้รับรู้และเลือกบริโภคความรู้ที่จำเป็นสำหรับชีวิต คือ ภูมิคุ้มกัน ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งภูมิคุ้มกันที่สำคัญ คือ หลักธรรมทางศาสนา สู่การปฏิบัติ บุคคลตัวอย่างของสังคม และการสร้างบรรยากาศทางสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้


..........แต่ในสังคมอันแท้จริงของไทย เด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะรับรู้จากประสาทส่วนไหน มักเต็มไปด้วย อบายมุข อันได้แก่ สุรา การพนัน แหล่งมั่วสุมกลางคืน เป็นต้น


...........อีกประการหนึ่ง กฎหมายไทยไม่เอื้อต่อการคิดนอกกรอบ หรือผู้มีอำนาจไม่ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ เพราะศรีธนนชัยในประเทศไทยมีมากเกินไป การคิดนอกกรอบเป็นเรื่องตลกสำหรับสังคมไทยมาช้านานแล้ว

โดย ครูควนฮาย

 

กลับไปที่ www.oknation.net