วันที่ พุธ กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

'จรัล นปก.' แหล่มเลย! 'หมัก' ตบรางวัล?
ถือว่าเป็น "มันสมอง" ของม็อบเสื้อแดง สำหรับ “จรัล ดิษฐาอภิชัย” อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่เคยเคลื่อนไหวในนามแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) ต่อต้านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)

หลังเร่ร่อนปลุกระดมคว่ำรัฐธรรมนูญอยู่พักใหญ่แล้ว แต่ก็ไม่มีแนวร่วมมากนัก เพราะไม่มี "ท่อน้ำเลี้ยง" ที่ผ่านทางส.ส.พรรค พปช.

ล่าสุด
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้(15 ก.ค.) รับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 มี.ค.2551 ในการเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (เอสเอ็มแอล) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ ผศ.จรัล ดิษฐาอภิชัย ในตำแหน่งที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (เอสเอ็มแอล)
       
น่าสนใจว่า มีสำนักงานพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียกชื่อย่อว่า “สพศ.” นั้น

ถือว่าเป็นหน่วยงานภายในของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ ธุรการ และอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อช่วยปฏิบัติงาน รวมทั้งดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมคนหนึ่ง เป็นผู้อำนวยการ เป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการสั่ง และปฏิบัติราชการของสำนักงาน
       
อาจกล่าวได้เป็นการ "ตบรางวัล" ของ "หมัก" ที่คุมสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เล่นชงเองกินเช่นนี้ ไม่มีใครกล้าเท่า "ลุงหมัก" หรอก

อย่างนี้เรียกว่า "แหล่มเลย" จรัล แห่ง นปก. ซ่งในที่สุดก็ได้ดิบได้ดีจนได้ หลังจากรอค่อยมานาน!!

โดย Nity

 

กลับไปที่ www.oknation.net