วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จิตรกรรม หมา หมา


นิทรรศการ "จิตรกรรม หมา หมา"
โดยศิลปิน ธง อุดมผล
จัดแสดงที่ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันนี้จนถึง 24 ก.ค. 51
นิทรรศการ "จิตรกรรม หมา หมา" ครั้งนี้ เจ้าตัวศิลปินได้เขียนบรรยายโครงงานและกรอบความคิดไว้ดังนี้

"แรงบันดาลใจอันเนื่องมาจาก สภาวะสิ่งแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนทั่วไป โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่สะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์ กับค่านิยมที่เปลี่ยนไป  การบริโภคทางวัตถุอย่างเกินพอดี ขาดความพอเพียง มีความฟุ้งเฟ้อ สร้างกากมูลขึ้นทับถมจนเกิดปัญหาที่กระทบทางกาย และตัณหาที่พบทางจิตใจเหมือนสภาพจากกองขยะที่ถูกทิ้งส่งผลกระทบต่อสังคมโลก

การถูกทิ้งเป็นการสะท้อนสภาวะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจระหว่าง ผู้กระทำ และผู้ถูกระทำ เช่นผู้กระทำย่อมไม่เห็นประโยชน์คุณค่าความสำคัญ ขาดจิตสำนึก จิตตก เป็นต้น สิ่งเร้าที่เกิดขึ้นนั้นจากการสัมผัส ซึมซับความรู้สึกและแสดงออกในรูปแบบเรื่องราวของการดำเนินชีวิตของสุนัขไทยข้างถนนซึ่งเป็นตัวแทน(สัญลักษณ์)ทางพฤติกรรม อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน เช่นการเห็นภาพสุนัขนอนข้างถนน ขดตัว อย่างหนาวสั่น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์แนวคิด เรื่องราวจิตรกรรมชุดสุนัขเป็นต้นมา แนวเรื่องที่แสดงออกถึงความรู้สึกโดดเดี่ยว ความเหงา การถูกทารุณ ทำร้าย ความน่าสงสารสังเวช และสะเทือนใจในเคราะห์กรรม ความเป็นไปของทุกๆ ชีวิตและสะท้อนความรู้สึกความหวัง ความศรัทธาต่อการดำเนินชีวิตอย่างอดทนและมีคุณค่าต่อไป

สุนัข (หมา) สัญลักษณ์ของมิตรภาพ ความซื่อสัตย์ และจงรักภักดี เสมอไม่เคยเปลี่ยนจึงเป็นเพื่อนที่แสนดีของมนุษย์ (คน) แต่ยังเห็นภาพหมาถูกทิ้ง หมาข้างถนน หมาเร่ร่อน หมาถูกรังแก เป็นปัญหาของสังคม ดังนั้นข้าพเจ้ามีความตั้งใจเสนอแนวคิด เรื่องราวชีวิตเล็กๆ ที่แสนบริสุทธิ์ของเพื่อน (หมา) ตามจินตนาการความประทับใจ ความสะเทือนใจ และสะท้อนพฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบัน ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “จิตรกรรมหมา หมา” "
จำนวนรายได้ 30% จากการขายภาพ เพื่อบริจาคต่อมูลนิธิฯ สงเคราะห์สุนัข

โดย mamababa

 

กลับไปที่ www.oknation.net