วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

องก์ที่ ๑ : ฉากจันทร์เสี้ยว มะรีเป็งแสดงนำ เหวียงกำกับ..


        ฉากหลังของมะรีเป็ง คาน ซึ่งรับบทหัวหน้ากลุ่มใต้ดินรวมภาคใต้ของประเทศไทย ในภาพยนตร์เรื่อง สันติภาพฟองสบู่ กำกับโดยบิ๊กเหวียง พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร เสนอฉายไปเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนนั้น ฉากหลังเป็นธงประกอบด้วยอักษรอารบิค อ่านว่าอัลลอฮ์ มุฮำมัด และมีจันทร์เสี้ยว ปรากฎอยู่ คล้ายเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม หากนี่กลับไม่ใช่เครื่องหมายที่บ่งบอกความเป็นมุสลิม หรืออิสลามเลย

     หากผ่านไปทางถนนมอเตอร์เวย์ มุ่งหน้าสนามบินสุวรรณภูมิ ช่วงรอยต่อถนนพระรามเก้า จะมองเห็นร้านอาหารชื่อครัวจันทร์เสี้ยว ซึ่งขายอาหารทุกประเภททั้งไทย จีน และมุสลิม ตรงข้ามครัวจันทร์เสี้ยวเป็นมัสยิดสีขาวโอ่อ่า ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างมานานปี บนโดมอันเป็นสถาปัตยกรรมแบบอาหรับนั้น มีพระจันทร์เสี้ยวประดับอยู่ ดุจเดียวกับพระจันทร์เสี้ยวบนยอดโดมของมัสยิดทุกแห่งในประเทศไทย

         ไฉนจันทร์เสี้ยว จึงเกี่ยวพันกับมุสลิมและอิสลาม ?

        แท้จริงพระจันทร์เสี้ยว หาใช่สัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามไม่  หากแต่ถูกนำมาใช้เพื่อสื่อถึงความเป็นมุสลิม

        ไม่เพียงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเท่านั้น หากแต่ดาวเดือนก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นมุสลิมด้วย 

       เครื่องหมายดาวเดือนเริ่มปรากฎขึ้นในสมัยราชวงศ์อุสมานียะฮ์ หรืออาณาจักรออตโตมานแห่งตุรกี นัยเดียวกับการสร้างพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

        ออดโตมานสร้างดาวเดือนขึ้นเพื่อประดับธงทิว กองทัพมุสลิมในสงครามครูเสด

        การเลือกใช้ดาวเดือน ก็ด้วยเหตุสองประการ

        ประการหนึ่ง การเริ่มต้นถือศีลอดในเดือนรอมฎอน จะเริ่มต้นด้วยการดูเดือน ซึ่งเป็นหลักปฎิบัติเฉพาะในศาสนาอิสลาม ในประเทศไทยการถือศีลอดจะเริ่มราวเดือนสิงหาคม - กันยายนนี้

       ประการหนึ่ง เมื่อนำดาวมาติดที่เดือน จะมองเห็นเป็นรูป "ตัวนูน" อันเป็นพยัญชนะหนึ่งในภาษาอารบิค อันเป็นอักษรแรกของโองการหรือวรรคหนึ่ง จากคัมภีร์อัล-กุรอาน

      "ด้วยความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ (ซบ.) ชัยชนะก็เป็นสิ่งใกล้"

       (อัล-กุรอาน บทที่ ๖๑ วรรค ๑๓)

         คำว่าด้วยความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ พยัญชนะตัวแรกที่ใช้ถ้าเขียนเป็นภาษาอารบิค คือ "ตัวนูน"

        ฉะนั้น เครื่องหมายดาวเดือนจึงมีค่าเสมอเพียงการบอกความเป็นมุสลิม หาใช่สัญลักษณ์หรือตัวแทนพระเจ้าหรือศาสดาที่มีไว้เพื่อเคารพบูชาไม่ จันทร์เสี้ยวฉากหลังมะรีเป็ง ก็เป็นเช่นเดียวกัน

โดย jk

 

กลับไปที่ www.oknation.net