วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วธ.ประกาศรางวัลเพชรในเพลง พลพล


เนื้อเพลง หิ่งห้อย >>
 จับบนกิ่งลำพูอยู่เป็นกลุ่มเป็นกอง ดูยิ่งดูเพลินตาน่ามองส่องสว่างหัวใจ
 ไม่ได้ใหญ่ได้โตไม่ได้โก้ได้หรู จะดึกจะดื่นก็มีไฟอยู่หิ่งห้อยไม่เคยหมดไฟ
 เป็นแค่แสงจางจางสว่างในความมืดมน เป็น แค่คนจนจนแต่เราก็มีศักดิ์ศรี
 ไม่ต้องเด่นต้องดังอยากจะสร้างความดี ตามสติปัญญาที่มีทุ่มเทสุดหัวใจ
 เหนื่อยเท่าไหร่ก็ทำหนักเท่าไหร่ก็ทน หากมีเธอร่วมทางสักคนที่เหงาก็คงจะคลาย
 เป็น แค่แสงหิ่งห้อยสว่างไม่เท่าแสงไฟ หากว่าเรา ร่วมแรงร่วมใจชีวิตต้องดีกว่านี้
 ไม่ต้องเด่นต้องดังแค่อยากจะสร้างความดี ตามสติปัญญาที่มีทุ่มเทสุดหัวใจ
 เหนื่อยเท่าไหร่ก็ทำหนักเท่าไหร่ก็ทน หากมีเธอร่วมทางสักคนที่เหงาก็คงจะคลาย
 หากมีเธอร่วมทางสักคนที่เหงาก็คงจะคลาย ฮืม ฮืม ฮืมที่เหงาก็คงจะคลาย...

http://www.daraoke.com/song-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87-%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A5-mv0701495601

วธ.ประกาศรางวัลเพชรในเพลง พลพล

พลพล - ปาน ผงาดคว้ารางวัลเพชรในเพลงปี 51 ในฐานะขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทยประเภทสากล กุ้ง สุธิราช - ฝน ธนสุนทร รับรางวัลผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งดีเด่น ป๋าเบิร์ด - แอ๊ด คาราบาว รับรางวัลชมเชย วธ. แถลงเป็นทางการ 21 ก.ค.

พลพล พลกองเส็ง
พลพล พลกองเส็ง

นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร ได้ลงนามในประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ผลการประกวดเพลง ( เพชรในเพลง ) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2551 ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลงานเพลงที่ส่งเข้าประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำหนดมอบรางวัลในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ผลการตัดสิน มีดังนี้

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประพันธ์เพลงดีเด่นในอดีต ประเภท เพลงไทยสากล ได้แก่ เพลงเรือนแพ ผู้ประพันธ์ นายชาลี อินทรวิจิตร เพลงไทยลูกทุ่ง ได้แก่ เพลงมนต์รักลูกทุ่ง ผู้ประพันธ์ นายไพบูลย์ บุตรขัน เพลงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ได้แก่ เพลงหน้าที่เด็ก ผู้ประพันธ์ นางชอุ่ม ปัญจพรรค์

รางวัลการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ประเภท การประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงหิ่งห้อย ผู้ประพันธ์ นายกมลศักดิ์ สุนทานนท์ รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงเมล็ดข้าว 2549 ผู้ประพันธ์ นายสุรชัย จันทิมาธร และ เพลงผีเสื้อนักสู้ ผู้ประพันธ์ นายยืนยง โอภากุล ประเภทการประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงเพลงรักบ้านทุ่ง ผู้ประพันธ์ ลพ บุรีรัตน์ (นายวิเชียร คำเจริญ) รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ ผู้ประพันธ์ นายสลา คุณวุฒิ และ เพลงขอนไม้กับเรือ ผู้ประพันธ์ นายเชิงศร นครเจริญ (นายวิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ)

ประเภทการประพันธ์คำร้องเพลงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัล รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงอดใจรอ ผู้ประพันธ์ รศ.ดร.สมาน งามสนิท และ เพลงโลกป่วย ผู้ประพันธ์ นายสุทธิพงษ์ สมบัติจินดา

รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ประเภท ผู้ขับร้องเพลงไทยสากล ชายรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงหิ่งห้อย ผู้ขับร้อง นายพลพล พลกองเส็ง รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงมีแต่คิดถึง ผู้ขับร้อง นายธงไชย แมคอินไตย์ และ เพลงเมล็ดข้าว 2549 ผู้ขับร้อง นายสุรชัย จันทิมาธร

ปาน - ธนพร แวกประยูร
ปาน - ธนพร แวกประยูร

ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากล หญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงคะนึง ผู้ขับร้อง ปาน ธนพร (นางสาวธนพร แวกประยูร) รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงถามหาความรัก ผู้ขับร้อง นางสุภัทรา โกราษฎร์

ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงคนดีของเธอ ผู้ขับร้อง กุ้ง สุธิราช วงศ์เทวัญ (นายสุธิราช อุสุภะ) รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงขอโทษที่คิดถึง ผู้ขับร้อง นายจักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ และ เพลงขอนไม้กับเรือ ผู้ขับร้อง บ่าววี (พันจ่าอากาศตรีวีรยุทธ นานช้า)

ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงเพลงรักบ้านทุ่ง ผู้ขับร้อง ฝน ธนสุนทร (นางสาวเตือนใจ ศรีสุนทร) รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ ผู้ขับร้อง ตั๊กแตน ชลดา (นางสาวชลดา ทองจุลกลาง) เพลงรอ ผู้ขับร้อง เพียว เพียว (นางสาวเพรียวพันธ์ หัสดี)

ประเภทผู้ขับร้องเพลงสร้างสรรค์สำหรับเด็กชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัล รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงภาวะโลกร้อน ผู้ขับร้อง เด็กชายพีระณัฐ บางพรม ประเภทเด็กหญิง รางวัลชนะเลิศไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัล รางวัลชมเชย ได้แก่ เพลงแว่นตา แว่นยาย ผู้ขับร้อง เด็กหญิงฐาวิตา บางพรม เพลงลักยิ้ม ผู้ขับร้อง เด็กหญิงสกาวรัตน์ แก้วแท้ และ เพลงตำนานแห่ง ก. ไก่ ผู้ขับร้อง เด็กหญิงดาวกมล สหบันเทิง (เด็กหญิงกมลฉัตร แสนย้าง)

สำหรับการประกวดรางวัล เพชรในเพลง นั้น เป็นการยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย ทั้งนักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ทางภาษาวรรณศิลป์ คีตศิลป์ และจินตนาการได้อย่างเหมาะสม และนักร้องที่ขับร้องเพลงออกเสียงได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 21 ก.ค.เวลา 14.00 น. ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายอนสรณ์ วงศ์วรรณ รมว.วัฒนธรรม จะแถลงข่าวประกาศผลรางวัล เพชรในเพลง ของกรมศิลปากร ตลอดจนกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(สวช.)จะประกาศผลรางวัลรายชื่อปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยและภาษาถิ่น ประจำปี 2551 ด้วย

http://news.sanook.com/entertain/entertain_288713.php

โดย jansa

 

กลับไปที่ www.oknation.net