วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การเมืองใหม่ประชาธิปไตยทางตรงและการสร้างชุมชนเข้มแข็ง


การเมืองใหม่จะเดินไปอย่างไร?

ผ่านการเคลื่อนไหวของพันธมิตรรอบแรกเพื่อโค่นระบอบทักษิณ

สังคมไทยเผชิญกับการปกครองของระบอบอำมาตยาธิปไตย

ที่ดูจะตามไม่ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และไม่กล้าตัดสินใจในการปฏิรูปการเมืองอย่างทั่วด้าน

และกังวลกับการปิดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจจนต้องปล่อยให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว

ผลก็คือการไม่สามารถถอดรื้อระบอบทักษิณออกไปจากสังคมไทยได้

การเมืองเก่ายังคงมีอิทธิพลครอบงำและนโยบายประชานิยมก็ถูกนำกลับมาใช้

ด้วยนโยบายที่ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนเฉพาะหน้าหกเดือน

แต่ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวไม่ได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด

ทำให้เศรษฐกิจของไทยคงจมปรักอยู่กับภาวะงบประมาณขาดดุลที่หนักหน่วง

และหนี้สาธารณะถูกซ้ำเติมด้วยนโยบายประชานิยมของนักเลือกตั้ง

เพียงเพื่อการดิ้นรนเฮือกสุดท้ายก่อนที่สถานการณ์ทางการเมืองจะเดินไปสู่การยุบสภา

การเมืองใหม่จะเดินไปอย่างไร?

คงมีเพียงแต่การรวมกลุ่มกันไว้ของภาคประชาสังคม

ดำเนินการเคลื่อนไหวในเรื่องปัญหาทางการเมืองระดับชาติ

คือระบอบทักษิณที่ยังเป็นตัวเหนี่ยวรั้งของการเมืองใหม่

เปิดโปงและรื้อถอนออกไปจากสังคมไทยโดยเร็ว

และภาคประชาสังคมต้องคิดถึงการสร้างการเมืองใหม่

ในเชิงรูปธรรมที่แตะต้องได้

สร้างพรรคการเมืองทางเลือกของประชาชน

ดำเนินการปฏิรูปสังคมไทยอย่างทั่วด้าน

ทั้งทางการเมือง  สังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  สื่อสารมวลชนและสร้างสังคมทางปัญญาเท่านั้น

การเมืองใหม่ที่เป็นจริงอาจจะได้เห็นในอนาคตอันใกล้อีกไม่นานนับจากนี้

หากไม่มีความใฝ่ฝันและมองโลกในแง่ดี

สิ่งใหม่ ๆ ฤาจะเกิดขึ้นได้ในสังคมไทย?

โดย dokdinsiam

 

กลับไปที่ www.oknation.net