วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขอพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม


ขอพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม

นบพระภูมิบาล     บุญดิเรก

เอกบรมจักริน      พระสยามมินทร์

อันราชาเลี้ยงรักษาซึ่งทวยราษฏร์

ประดุจปิตุราชอยู่ทุกเมื่อ

ควรที่บุตรสุดรักจักจุนเจือ

พระคุณนั้นให้อะเคื้อด้วยภักดี

ทุกบุปผามาลัยคือใจราษฎร์

ภักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจสิน

พระคือบิดาข้าแผ่นดิน

ร่วมร้อยรินมาลัยถวายพระพร

                                                                      คุณหญิงเนื้อทิพย์  เสมรสุต, 2523

                                          

              " รัก  เคารพและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ทุกลมหายใจ  ไม่ว่าจะเกิดชาติไหน

ไหน ขอเกิดเป็นคนไทยและขอเป็นข้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททุกชาติไป  "

ขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อภาพ

http://g5.buildboard.com/viewtopic.php/108/8/5248/0/

 http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=k-                             

ขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อเพลง :

http://www.imeem.com/galloptas/music/61c3uKyP/patorn_srikranon/

ความฝันอันสูงสุด - Patorn Srikranon ภาธร ศรีกรานนท์

โดย ฟ้าสางที่บางแสน

 

กลับไปที่ www.oknation.net