วันที่ พุธ กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปรัชญายูเรเนี่ยน 2


''Wie oben so unten''

วันนี้ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือโหราศาสตร์ เล่มนึง ได้ไปสะดุดเจอทฤษฏีที่ว่า ข้างบนอย่างไร ข้างล่างเช่นนั้น และได้ทำการพิสูจน์ด้วยการจดความน่าจะเป็นบนฟากฟ้าด้วยโปรแกรมของ Aries (ผู้กัลยาณมิตรเป็น ผู้หนึ่ง ผู้ซึ่งเขียนคอมเม้นท์ตอบกันไปมาที่เวปนี้ ได้ยกให้ข้าพเจ้ามาศึกษาและลองได้ใช้) เพื่อพิสูจน์ว่าดาวแต่ละดวง ที่เคลื่อนตัวในวันนี้นั้น มีทิศทางใดบ้าง มีแนวโน้มหรือมีอิทธิพลกับชีวิตของข้าพเจ้าจริง-เท็จแค่ไหน

สำหรับคอโหราศาสตร์อย่างโหราศาสตร์ฮัมบูรก์ (หรือโหราศาสตร์ยูเรเนี่ยน) คงทราบดีแก่ใจ และหลายคนเข้าใจเป็นอย่างดี กับประโยคปรัชญาง่ายๆและสั้นๆ "As above so below" (ข้าพเจ้าเคยได้กล่าวถึงเอาไว้ในบล็อก ในช่วงต้นๆ)

วันนี้ข้าพเจ้าได้จดรายละเอียดไว้หลายจุด ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับมุมเล็ง มุมทับ  ทั้งในพื้นดวง โค้งอายุและโค้งจร  ณ.จุดมุมเล็ง มุมทับ Halfsum SumและจุดSen.point  ผลปรากฏว่า ได้ผลที่น่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง โปรแกรมคำนวณหาค่าออกมาเป็นร้อยๆกว่าจุด รวมทั้งประโยคคำแปล  (ซึ่งหากหวยยังไม่ออก ก็เป็นเรื่องยากที่จะตีความหมายออกมาได้)  เมื่อตะวันตกดิน ข้าพเจ้านำกระดาษที่จดไดอารี่รายละเอียดกิจกรรมของวันนี้มาเทียบผลที่ออกมาคือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในวันนี้นั้น บางเหตุการณ์ตรงและหลายเหตุการณ์ไม่มีขึ้น (ฤาว่าข้าพเจ้ายังไม่สามารถค้นคุณสมบัติของโปรแกรมนี้เจอ จึงยังหากุญแจไขความลับบนฟ้านี้ทั้งหมดไม่ได้ เพราะเจ้าของเขาเน้นว่า มันคำนวณมาให้หมดทุกอย่าง)

*หากเรามองจากคำแปลของพระเคราะห์สนธิฉบับเก่า  อาจเกิดความสับสน ไขว้เขวในการตีความของ กองทัพจุด หรือการมองจุดโดยรวมได้ง่ายเพราะในยุคปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก   ทั้งนี้นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถของนักโหราศาสตร์ที่จะหยิบยกตีความหมาย ว่าท่านจะหยิบเอากองทัพจุดไหน มาเป็นประโยคหลัก หรือกองทัพจุดไหน มาเป็นอนุประโยค สำหรับตีความในเรื่องนั้นๆ สิ่งเหล่านี้ต้องใช้พิจารณานอย่างมาก อีกทั้งควรมีผู้รู้หรือเชี่ยวชาญจริง เป็นที่ปรึกษาหรือแนนำ

*นี่เป็นเพียงความคิดเห็นที่แตกต่างของข้าพเจ้า

ความเห็นของข้าพเจ้านั้น มนุษย์เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตเอง และฟ้าเป็นเพียงแค่กฏระเบียบของชะตาชีวิตคน และความคิดเห็นของข้าพเจ้านั้น ก็สอดคล้องกับทฤษฏี Alfred Witte ดังนั้นจึงขออนุญาตนำข่าวสารจากทางสถาบันมาลงไว้ เพื่อเป็นการอ้างอิงไว้เสียหน่อย  ซึ่งได้อธิบายทฤษฏี Alfred Witte "ข้างบนอย่างไร ข้างล่างเช่นนั้น"  จาก จดหมายข้อความของ Professor Udo Rudolph. ดังนี้

…………………

 

Wenn Witte sagt: "Wie oben so unten", dann meine er: "Wie im Himmel, so auf Erden." Das ist ein wichtiger Satz von HERMES TRISMIGISTOS, womit die Verbindung zwischen Oben (Himmel) und Unten (Erde) angesprochen ist.

 

Zu Deiner Frage, ob unser Leben schon feststeht, oder ob wir einen freien Willen haben sage ich, dass wir durch das Gesetz von Ursache und Wirkung (Karma) unser zukünftiges Leben vorprogrammiert haben durch unsere guten und weniger guten Eigenschaften und Verhaltensweisen in früheren Leben.

 

Wir sind also nicht ganz frei, sondern müssen unserem Karma folgen. Trotzdem haben wir in jedem neuen Leben die Möglichkeit, uns für bestimmte Ziele zu entscheiden und unserem Willen Ausdruck zu verleihen.

Wir sind keine Marionetten!

 

……………………………

สิ่งที่ Witte ได้กล่าวไว้ "ข้างบนอย่างไร ข้างล่างอย่างนั้น" เขาหมายถึง "เบื้องบนอย่างไร เบื้องล่างเช่นนั้น" นั่นเป็นประโยคสำคัญของนาย HERMES TRISMIGISTOS ที่เคยกล่าวถึง ความสัมพันธ์ของการติดต่อกัน ระหว่างฟากฟ้า (สววรค์) และเบื้องล่าง(พื้นดิน)

สำหรับคำถามที่เธอถามมาว่าชีวิตมนุษย์เราได้ถูกเบื้องบนกำหนดมาไว้แล้วหรือว่าเราสามารถกำหนดชะตาชีวิตเอง ในแบบอย่างที่เราต้องการนั้นได้ไหม?  เมื่อเอ่ยถึงเรื่องกฏแห่งเหตุและผล(กรรม) ฉันคิดว่าอนาคตของเราได้ถูกตั้งโปรแกรมด้วยตัวเราเอง อีกทั้งมาจากความดี-เลวที่สั่งสมมาตั้งแต่ชาติก่อนหรือเมื่อในอดีต

ดังนั้นมนุษย์จึงไม่ได้มีความเป็นอิสระในการที่จะกำหนดอะไรได้ทั้งหมด เนื่องจากมีกฏแห่งเหตุและผล(กฏแห่งกรรม)เข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามเราจึงมีสิทธิที่จะเลือกชีวิตของเรา เพื่อก้าวเดินไปตามจุดมุ่งหมาย และทำตามความต้องการของตนเอง

มนุษย์ไม่ใช่หุ่นกระบอก!!

จบข่าว

 

 

 

 

 

 

โดย urappo

 

กลับไปที่ www.oknation.net