วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คุ้มค่า


เรื่องเล่าสำหรับเทศกาลเข้าพรรษา

*************

เมื่อครั้งพุทธกาล.....มเหสีของพระเจ้าอุเทน

ได้ถวายจีวรแก่พระอานนท์มากถึง ๕๐๐ ผืน

พระเจ้าอุเทนมีความสงสัยจึงเสด็จมาเพื่อซักถามพระอานนท์

พระองค์ตรัสถามว่า จีวรที่มีมากมายถึง ๕๐๐ ผืนนั้นพระอานนท์จะใช้อย่างไร

พระอานนท์จึงถวายวิสัชนาว่า

             “ผ้านั้นอาตมาเก็บไว้ใช้ ๑ ผืนส่วนที่เหลือจะแจกจ่ายไปยังสงฆ์ต่าง ๆ นั้นจนทั่วถึงกัน”

พระเจ้าอุเทนจึงถามว่า “แล้วผ้าเก่าเล่า เอาไปใช้ทำอะไร”

พระอานนท์ตอบว่า “จีวรเก่านั้นเอาไปทำผ้าปูที่นอน”

“แล้วผ้าปูที่นอนเก่าเล่า”

                “ผ้าปูที่นอนเก่าเอาไปทำผ้าปูพื้น”

“แล้วผ้าปูพื้นเก่าเล่า”

                “ผ้าปูพื้นเก่าเอาไปทำผ้าเช็ดมือ”

“แล้วผ้าเช็ดมือเก่าเล่า เอาไปทิ้งที่ไหน”.........(แหม....ถามซะ)

                “ผ้าเช็ดมือเก่า เอาไปทำผ้าเช็ดเท้า”

“แล้วผ้าเช็ดเท้าเก่าเล่าเอาไปทิ้งที่ไหน”

                “ผ้าเช็ดเท้าเก่าเอาไป....ตัด....สับ....โขลก...ให้เข้ากันกับดินเหนียว ฉาบฝากุฎีป้องกันลมโกรกในฤดูหนาวมหาบพิตร”

พระเจ้าอุเทนได้ฟังดังนั้นจึงคลายความสงสัย และบังเกิดความเลื่อมใส จึงได้ถวายผ้าจีวรเพิ่มอีก ๕๐๐ ผืน แก่พระอานนท์

************

ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต

โดย จิตราภรณ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net