วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

...... แหลมผักเบี้ย นำขยะและน้ำเสียมาใช้ได้เพราะในหลวง


ในการเดินทางไปรวมกิจกรรมเลอะโคลนที่เพชรบุรีของ oknation เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2551 นั้น

ไม่ใช่เราจะได้ทำประโยชน์แก่ธรรมชาติด้วยการปลูกป่าเท่านั้น เรายังได้รับความรู้เป็นประจักษ์แก่สายตาว่าขยะและน้ำเสีย สามารถนำมารีไซเคิลได้อย่างง่ายๆตามวิธีทางธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้สิ้นเปลืองงบประมาณแต่อย่างใด ครัวเรือนไหนนำไปใช้ก็ย่อมได้รับประโยชน์ในหลายๆด้าน

วันนี้จะนำชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นะคะ

"... ปัญหาเรื่องสำคัญ คือ สิ่งแวดล้อม เรื่องน้ำเสียกับขยะ ได้ศึกษามาแล้วเหมือนกัน ทำได้ไม่ยากนัก ในทางเทคโนโลยีทำได้แล้ว ในเมืองไทยเองก็ทำได้..."

"... แล้วก็ต้องทำการเรียกว่า การกรองน้ำให้ทำน้ำนั้นไม่ให้โสโครก แล้วก็ปล่อยน้ำลงมาที่เป็นที่ทำการเพาะปลูก หรือทำทุ่งหญ้า หลังจากนั้นน้ำที่เหลือก็ลงทะเล โดยไม่ทำให้น้ำนั้นเสีย..."

พระราชดำริพระราชทานเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓

โครงการฯนี้มีกำเนิดมาจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ที่ทรงมีพระราชดำริด้านปัญหาขยะและน้ำเสีย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชนที่ประหยัด สะดวก ทำได้ง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยได้อย่างกว้างขวาง

ชมสไลด์และตามด้วยข้อมูลจากโครงการที่น่าสนใจนะคะ

ต้องการชมสไลด์อีกรอบ โปรดคลิก x มุมบนขวาของกรอบสไลด์นี้ค่ะ

จากภาพสไลด์ท่านคงได้เห็นสภาพจากพื้นที่จริงในโครงการฯ ซึ่งใช้ เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย
มีหลักการดำเนินงานดังนี้ค่ะ

โครงการฯ รวบรวมน้ำเสียจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีส่งผ่านท่อลำเลียงระยะทางประมาณ 18.5 กิโลเมตร
เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ โดยใช้กระบวนการทางธรรมชาติ บำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย 4 ระบบ คือ
1. ระบบบำบัดน้ำเสีย (lagoon treatment)
2. ระบบพืชสวนและหญ้ากรองน้ำเสีย (plant and grass filtration)
3. ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม (constructed wetland)
4. ระบบแปลงพืชป่าชายเลน (mangrove forest filtration)

เทคโนโลยีการกำจัดขยะ
โครงการฯใช้วิธีทางธรรมชาติในการกำจัดขยะโดยการทำเป็นปุ๋ยหมักซึ่งประหยัดพื้นที่ ประหยัดค่าใช้จ่ายและ
สะดวกในการนำปุ๋ยมาใช้ประโยชน์

ภาพรวมของโครงการ
The Leam Phak Bia Environmental Study
Research and Development Project
Under Royal Initiatives
Petchburi Province

ที่มาของข้อมูล: แผ่นพับโครงการฯ

ใครมีโอกาส มีเวลา น่าจะพาลูกๆหลานๆ นักเรียน หรือคนในชุมชน ไปเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะที่แหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น ในปัจจุบันมีโครงการฯแบบนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทย
แล้วค่ะ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม สาธารณสุขชุมชน เป็นอย่างยิ่ง

ขอบคุณที่มาอ่าน และแสดงความคิดเห็นค่ะ

ปิรันญ่า
29 กรกฎาคม 2551

โดย ปิรันญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net