วันที่ พฤหัสบดี กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เรียนอาสาสมัครและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเพื่อทราบกำหนดการ ลำดับกิจกรรมและหน้าที่รับผิดชอบในการทำกิจกรรม Lorenzo & Oldmans Project ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2551


.

เรียนอาสาสมัครและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเพื่อทราบกำหนดการ ลำดับกิจกรรมและหน้าที่รับผิดชอบในการทำกิจกรรม Lorenzo & Oldmans Project ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2551 ดังต่อไปนี้

 7.00 น.   รถสายสะพานควายออกจากหน้ากองสลากกินแบ่งรัฐบาลรับ kunlex Mayjune wiki อะหนึ่ง ต้นฝ้าย สายลมฯ และมามิ มาโกะไปยังสะพานควาย

 7.30 น.   รถสายสะพานควายออกจากสะพานควายบริเวณทางขึ้นรถไฟฟ้าสถานที่สะพานควายตรงข้ามโรงพยาบาลเปาโล เพื่อรับ apooh Yamalee พ่อตี๋ Lost in space ภาษาหลากสีไปยังจุดตรงข้ามตึกเนชั่น ถนนบางนาขาออก

7.30 น.   รถสายอนุสาวรีย์ออกจากซอยราชวิถีซอยหนึ่ง รับ กุ้งกุหลาบ Supawan วัชรากร Hey_you Buppha และสมาชิกกลุ่มกระดานหก เพื่อไปยังบ้านสงเคราะห์เด็กกำพร้าผู้ติดเชื้อ HIVs บ้าน Lorenzo พนัสนิคม 

8.00 น.   รถสายสะพานควายออกจากจุดจอดตรงข้ามตึกเนชั่น ถนนบางนาขาออก เพื่อรับ Tan ธงธง เพื่อไปยังบ้านสงเคราะห์เด็กกำพร้าผู้ติดเชื้อ HIVs บ้าน Lorenzo

.

8.00 น.   รถสายตรงข้ามตึกเนชั่น ถนนบางนาขาออก เพื่อรับ ส.สนสอาดจิตต์ ลุงกิ๊ พ่อตี๋ ต้นฝ้าย อะหนึ่ง ไปยังบ้านสงเคราะห์เด็กกำพร้าผู้ติดเชื้อ HIVs บ้าน Lorenzo พนัสนิคม 

10.00 น. รถทุกคันพร้อมกันที่บ้านสงเคราะห์เด็กกำพร้าผู้ติดเชื้อ HIVs บ้าน Lorenzo พนัสนิคม 

รถสายเฉลิมไทย นัดกันเพื่อรับ BITCH kate และวิตามินบี  ไปยังบ้านสงเคราะห์เด็กกำพร้าผู้ติดเชื้อ HIVs บ้าน Lorenzo 

     

สมาชิกที่เดินทางไปเองเดินทางสู่บ้าน Lorenzo 

รายละเอียดกิจกรรม

Kate วัชรากรและ พ่อตี๋ประสานงานร่วมกับกลุ่มกระดานหกในการจัดเวทีการแสดงนิทาน

.

Kibagkok ดูแลจัดกลุ่มการเพ้นทหน้า

ภาษาหลากสี และต้นฝ้ายดูแลจัดกลุ่มปาเป้า

อะหนึ่ง  และวิตามินบี ดูแลจัดกลุ่มสิ่งประดิษฐ์

.

ส.สนสอาดจิต ดูแลจัดกลุ่มมายากล

สายลมฯ ดูแลจัดกลุ่มโบว์ลิงค์

.

apooh  และ lost in space ดูแลจัดกลุ่มกิจกรรมระบายสี

.

Tan ธงธงดูแลจัดกลุ่มกิจกรรมงูไต่บันไดไฮเทค

.

Yamalee Wiki Mayjue สายลมฯ เตรียมอุปกรณ์ลงทะเบียน

.

Supawan kunlex Bicth buppha กุ้งกุหลาบ Hey_you และสมาชิกสมทบช่วยดูแลเรื่องอาหารเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ

.

11.00 น. รับประทานอาหารและเค็กร่วมกัน 

11.30 น. ลงทะเบียนแจก "กระเป๋าแห่งความสุข สนุกมิรู้ลืม" และจัดกลุ่มน้อง ๆ โดยแบ่งน้อง ๆ ออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ 4 คน แต่ละกลุ่มมีผู้ดูแล คือ 

กลุ่มที่  1 Kate  (สีน้ำเงิน)

กลุ่มที่  2  Yamalee (สีเหลือง) 

กลุ่มที่ 3  Mayjune (สีชมพู) 

กลุ่มที่ 4 กุ้งกุหลาบ (สีส้ม) 

กลุ่มที่ 5 Hey_you (สีเขียว)

 

 กิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 ซุ้ม คือ

1.  เพ้นท์หน้าและปาเป้า  กิจกรรม   เมื่อผ่านการเพ้นท์หน้าตามหลักนักกีฬาโอลิมปิกแล้วจะเข้าฐานปาเป้าเพื่อเก็บคะแนนในใบลงทะเบียน

.

    ผู้ชนะคะแนนสูงสุดได้รับรางวัลในฐานไป 1 ชิ้น

ผู้รับผิดชอบ  เพ้นท์หน้า     Kibagkok และ Bicth

ผู้รับผิดชอบ  ปาเป้า     ภาษาหลากสี และต้นฝ้าย

.

 2. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรม ประดิษฐ์สิ่งของจากจานกระดาษและเศษกระดาษ

เสร็จสิ้นกิจกรรมมีการจัดสลากเพื่อรับของรางวัล ในฐาน

.

ผู้รับผิดชอบ  สิ่งประดิษฐ์   วิตามินบี  และอะหนึ่ง Supawan  

3.  กิจกรรมมายากลและเกมส์โบว์ลิ่ง กิจกรรม แสดงมายากลและการเป่าลูกโป่ง

.
จากนั้นโยนโบวลิงค์เพื่อเก็บคะแนน ผู้ชนะคะแนนสูงสุดได้รับรางวัลในฐานไป
1 ชิ้น

.

          ผู้รับผิดชอบ  มายากล  ส. สนสอาดจิต  Buppha

ผู้รับผิดชอบ  โบว์ลิงค์  kunlex Wiki  และ พ่อตี๋

 4.  กิจกรรมระบายสี กิจกรรม ระบายถมสีในภาพที่กำหนด
เสร็จสิ้นกิจกรรมมีการจัดสลากเพื่อรับของรางวัล ในฐาน 1 ชิ้น

ผู้รับผิดชอบ  apooh  และ lost in space

   

 5.  กิจกรรมงูไต่บันไดไฮเทค กิจกรรม เล่นเกมส์งูไต่บันไดไฮเทค 
     เมื่อสิ้นสุดเวลาผู้ชนะคะแนนสูงสุดได้รับรางวัลในฐานไป
1 ชิ้น

ผู้รับผิดชอบ  Tan  วัชรากร และ ธงธง

กิจกรรมจะเป็นการเวียนกลุ่มโดยผู้ดูแลกลุ่มจะนำกลุ่มของตัวเองเวียนไปตามฐานกิจกรรมต่าง ๆ จนครบ และเมื่อครบแล้ว ให้น้อง ๆ นำใบลงทะเบียนมารับของรางวัลที่โต๊ะลงทะเบียน

ผู้รับผิดชอบ  สายลมฯ Kate Yamalee Hey_you Mayjune กุ้งกุหลาบ

 เสร็จสิ้นกิจกรรมทำแล้วมอบของและเงินช่วยเหลือให้แก่ตัวแทนบ้าน Lorenzo พนัสนิคม

ผู้รับผิดชอบ kunlex และ apooh

 14.00 น. ออกเดินทางไปยัง "บ้านบางละมุง" แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 กลุ่มที่ 1  กุ้งกุหลาบ  Hey_you วัชรากร  ส.สนสอาดจิต BITCH กระดานหก กระดานหก หมีปีศาจและครอบครัว สวีสเทียร์

กลุ่มที่ 2  สายลมฯ มาโกะ มามิ Mayjune Yamalee apooh kunlex  ต้นฝ้าย Wiki Tan ธงธง 

กลุ่มที่ 3  Supawan KiBangkok วิตามินบี อะหนึ่ง Buppha ภาษาหลากสี  พ่อตี๋ lost in space ครูเก๋ รมย์รวินท์  

15.00 น. ถึง "บ้านบางละมุง" แบ่งแต่ละกลุ่มออกไปแจกอาหารว่างและของใช้ตามบ้านซึ่งมีอยู่ 3 หลัง 

 16.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมทำแล้วมอบของและเงินช่วยเหลือให้แก่ตัวแทนบ้าน บางละมุง

ผู้รับผิดชอบ Supawan และ apooh 

16.30 น. เดินทางไปที่ร้านอาหาร "จันทร์ผา" เพื่อร่วมรับประทานอาหารเย็นและสรุปงาน

.

จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

.

ค่าใช้จ่ายที่ทาง Lorenzo Project รับผิดชอบ คือ

1. ค่าเช่ารถตู้เพื่อส่งของและอาสาสมัคร เป็นเงิน 2,000.00 บาท

2. ค่าน้ำมันรถกุ้งกุหลาบ เป็นเงิน 1,000.00 บาท (มอบให้กองกลาง)

3. ค่าน้ำมันรถ ส.สนสะอาดจิต เป็นเงิน 500.00 บาท (มอบให้กองกลาง)

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าที่ทาง Lorenzo Project ออกให้รวมถึงค่าอาหารที่ร้านจันทร์ผา จะทำการเฉลี่ยกันออกตามจำนวนคนที่เดินทางไป และ/หรือ แล้วแต่แต่และท่านจะเห็นเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากมีข้อสงสัยหรือข้อติดขัด และมีข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดแจ้งได้ที่หน้า Blog นี้หรือหลังไมค์ที่

 สายลมที่ผ่านมา

 

apooh

 

Mayjune

 

ขอบคุณค่ะ 

สายลมที่ผ่านมาและพันธมิตรฯ

.

โดย ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี

 

กลับไปที่ www.oknation.net