วันที่ พฤหัสบดี กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เครือข่ายผู้บริโภคชักชวนประชาชนลงขันร่วมกันเป็นเจ้าของหุ้น ปตท


เครือข่ายผู้บริโภคเปิดเผยข้อมูลเส้นทางกำไรของปตท. ผ่านวารสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เพื่อชักชวนประชาชนไทยทั้งประเทศ มาลงขันร่วมใจกัน ซื้อคืนหุ้นปตท เพื่อให้การกำหนดราคาน้ำมันและก๊าซ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค มากกว่าเป็นไปเพื่อการสร้างกำไรให้ผู้ถือหุ้น ปตท.

 

“หากคิดเฉลี่ยจากประชากร 63 ล้านคน เราจะจ่ายเงินคนละไม่เกิน 3,370 บาท เพื่อซื้อคืน ปตท เราน่าจะได้เห็นราคาน้ำมันลดลงอีกลิตรละ 5 บาท และเห็นการรับประกันการไม่ขึ้นราคาก๊าซภายใน 10 ปี” นส สารี กล่าว

 

การซื้อปตท คืนนั้น นส สารี ย้ำ ไม่ใช่เป็นการเอา ปตท ออกจากตลาดหลักทรัพย์ แต่เป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤติพลังงานโดยการมาเป็นผู้ถือหุ้น ปตท แล้วช่วยกันกำหนดนโยบายให้ ปตท ทำโครงสร้างราคาน้ำมันและก๊าซที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้บริโภคไทยเป็นสำคัญ และนำกำไรที่ได้มาใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ

 

ปัจจุบันนี้ รัฐ โดยกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของหุ้นปตท ประมาณ 51.8% หุ้นนิติบุคคลล 847 หุ้น มีมูลค่า 201,586 ล้านบาท มีกำไรสุทธิประมาณ 100,000 ล้านบาท หากหุ้น ปตท กลับมาอยู่ในมือรัฐและประชาชนแล้วจะใช้เวลาเพียง 2 ปีกว่าๆ ก็จะได้ต้นทุนคืน (ราคาหุ้น ปตท ณ วันที่ 31 กค 51 คือ 238 บาท ประชาชน 63 ล้านคน ใช้เงินเฉลี่ยคนละ 3,370 บาท เพื่อซื้อหุ้นคืน)

 

“ที่ปตททำกำไรแสนล้านบาทได้ มาจากการผูกขาดการทำกำไรจาก ก๊าซธรรมชาติ การทำกำไรในธุรกิจน้ำมัน และภาวะการปลอดผู้ทำหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน” นส สารี ย้ำ

 

การลดราคาน้ำมันลงลิตรละ 5 บาทหากรัฐและประชาชนเป็นเจ้าของหุ้นและสามารถกำหนดนโยบายบริษัทได้นั้น สามารถทำได้จริงแน่นอน นส สารี กล่าว “เพราะปัจจุบันนี้ ต้นทุนราคาน้ำมันที่ขายอยู่นั้นสูงกว่าตันทุนที่แท้จริงมาก เนื่องจากบริษัทน้ำมันอาศัยราคาน้ำมันซื้อล่วงหน้าของตลาดสิงค์โปร์ ไม่ใช่ต้นทุนจริงจากการซื้อน้ำมันจากตะวันออกกลาง และน้ำมันที่ได้จากภายในประเทศถึง 21% ซึ่งเฉลี่ยแล้วต่ำกว่าราคาตลาดล่วงหน้าของสิงค์โปร์อยุ่ประมาณลิตรละ 5 บาท”

 

การที่รัฐบาลลดภาษีสรรพสามิต ซึ่งมีผลต่อราคาน้ำมันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั้น นส สารี เห็นว่าเป็นการกระทำที่ทำให้รัฐเสียผลประโยชน์ในขณะที่ปกป้องประโยชน์ของบริษัทเอกชน “ดิฉันเห็นว่ารัฐบาลไม่ควรเสียผลประโยชน์ทางภาษีไป ในส่วนของก๊าซนั้น ปตท เป็นผู้ผูกขาคก๊าซ ซึ่งสร้างกำไรมหาศาลที่ผันไปเป็นกำไรที่แบ่งให้ผู้ถือหุ้น” นส สารี กล่าว “หาก ปตท กลับมาอยู่ในมือประชาชน เราสามารถกำหนดนโยบายไม่ให้มีการขึ้นราคาก๊าซได้อีก 10 ปี แล้วรัฐยังควรจะได้รับภาษี สรรพสามิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกด้วย”

 

นส สารีเน้นว่า ก่อนที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ถูกแปลงสภาพ เป็นบริษัทเอกชนนั้น มีความสามารถทำกำไรกลับคืนรัฐ ซึ่งรัฐสามารถนำเงินเหล่านั้นไปพัฒนาประเทศด้านอื่นๆ ได้ ดังนั้น นส สารี มองเห็นว่า หากการซื้อคืนเป็นจริง ภายใน 3 ปี รัฐสามารถได้เงินกำไรจากปตท ไปพัฒนาประเทศด้านสาธารณะสุข หรือแม้กระทั่งการซื้อรถเมล์หรือสร้างระบบขนส่งมวลชน ซึ่งก่อให้เกิดการประหยัดการใช้พลังงานของประเทศอย่างมหาศาล

 

การเชิญชวนประชาชนช่วยกันซื้อคืนหุ้น ปตท นั้น นส สารี เห็นว่าเป็นสิทธิและทางออกของประชาชนที่ทำได้ในขณะที่รัฐบาลที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือจากการรัฐประหาร ไม่ได้ทำอะไรเพื่อเอื้อประโยชน์ประชาชนอย่างแท้จริง

 

การลงขันซื้อหุ้น ปตท คืนนั้น นส สารี ชี้ว่าจะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนที่ร่วมมือกันให้พ้นจากวิกฤติพลังงาน เช่นเดียวกันกับในอดีตที่หลวงตามหาบัว ได้ตั้งกองทุนช่วยประเทศ “เพียง 3,370 บาท เราช่วยกันซื้อกันคนละหุ้น หรือผู้ที่มีฐานะดีก็อาจจะซื้อ 10 หุ้นเผื่อลูกหลาน หรือคนอื่นๆ”

 

จากจุดเริ่มต้นนี้ นส สารี กล่าว อาจจะนำไปสู่รูปแบบการร่วมกันเป็นบริษัทประชาชนเพื่อพลังงาน หรือเป็นไปตามรูปแบบของมูลนิธิ

 

“แต่สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนที่เราจะซื้อคืนหุ้น ปตท เราจำเป็นจะต้องให้ ปตท คืนทรัพย์สินของประเทศตามคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด ให้ครบถ้วน ก่อน เพื่อที่ประชาชนจะได้ซื้อหุ้นในราคาที่เป็นจริง ไม่ได้รวมค่าทรัพย์สินที่เป็นของรัฐที่ปตทยังไม่ได้คืน”

 

ตามคำตัดสินของศาล ปตท ต้องคืนทรัพยสิน ซึ่งในวันที่ 17 ธันวาคม 2550 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท ได้ให้สัมภาษณ์ว่า โครงข่ายท่อก๊าซและที่ดินติตของปตทมีมูลค่าตามปัญชีอยู่ที่ 100,000 ล้านบาท แต่ขณะนี้การคืนทรัพย์สินยังไม่ได้เป็นที่เปิดเผยว่าได้คืนครบถ้วนแล้วหรือไม่

 

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายผู้บริโภค จะไปยื่นจดหมายต่อ คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ตลอดจนกระทรวงการคลังเพื่อให้ตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินที่ ปตท ต้องคืนต่อรัฐว่าครบถ้วนหรือไม่

 

จากนั้น การดำเนินการการซื้อคืนจะเริ่มจากการรวมรวมความคิดเห็นและการแสดงเจตจำนง ซึ่งผู้บริโภคสามารถทำได้โดยติดต่อมายังมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ที่ 4/2 ซอย วัฒนโยธิน แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400 โทร 0-2248-3737 fax 0-2248-3733 หรือ ส่งมาทางอีเมล์ ที่ webmaster@consumerthai.org หรือ www.consumerthai.org

โดย ตมิสา

 

กลับไปที่ www.oknation.net