วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

" พุงป่อง " ปรก เบญจ " จิ๋ว " ที่งดงาม


พระนาคปรก   " วัดลาวทอง "   ของจังหวัดสุพรรณบุรี  ขุดพบได้ที่บริเวณทุ่งนา ที่

ตำบลวิหารแดง   เมื่อ  พ.ศ.  2504    เป็นพระเครื่องเนื้อตะกั่วสนิมแดง   ศิลปะแบบ

ลพบุรี       มีพระนาคปรกที่ค้นพบอยู่หลายพิมพ์       ในจำนวนนั้นมีพระเครื่องพิมพ์

นาคปรกที่มีขนาดเล็ก  " จิ๋ว "   ที่งดงามยิ่ง    มีนาคปรกที่ปกคลุมองค์พระเพียงห้า

เศียรซึ่งแตกต่างจากพระนาคปรกทั่วไปที่มีนาคเจ็ดเศียร   อีกทั้งองค์พระเป็นพิมพ์

" แบบลึก " แลดูที่ลำตัวองค์พระจะเห็นท้องที่สมบูรณ์ " พุงป่อง " งดงามมาก

พระนาคปรก     กรุวัดลาวทองนี้     ตั้งอยู่ที่ตำบลสนามไชย     อำเภอเมืองจังหวัด

สุพรรณบุรี     เดิมชื่อว่า    วัดเลา   ต่อมาก็ก็เรียกเพี้ยนเป็น  วัดลาวทอง  เดิมทีเป็น

วัดร้างสร้างขึ้นมาสมัยลพบุรีตอนปลายหรืออู่ทองยุคต้น  เป็นพระสนิมแดงเข้มจัด

แบบแดงลูกหว้า      ปกคลุมด้วยไขขาวมันวาว     และคราบกรุดินเก่าสวยงามตาม

ธรรมชาติที่ขึ้นจากกรุ        องค์พระและนาคปรกห้าเศียรที่แผ่ปกคลุมองค์พระแลดู

สมบูรณ์และลงตัวสวยงาม   สมค่ากับบรรพชนที่ได้ถ่ายทอดจินตนาการอันทรงค่า

แห่งศิลปะ ไม่ยิ่งหย่อนกว่าพระนาคปรกปางอื่นๆ   จัดว่าเป็นพระเครื่องที่ทรงไว้ซึ่ง

พุทธคุณด้านแคล้วคลาด คงกระพัน และยังมีด้านมหานิยมอีกทางหนึ่งด้วย ขนาด

องค์พระนั้นเล็กเท่าปลายนิ้วก้อย    กว้างประมาณ 1.5 ซม.     สูงประมาณ 2.2 ซม.

ขนาดกระทัดรัดพอเหมาะพอดีในการบูชาประจำตัว

 

ยินดีสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อร่วมสร้างสรรค์

การอนุรักษ์ " พระกรุ " ศิลปะ วัตถุโบราณไทย อันทรงค่า

" บ้านพระกรุ C . VISIT "  ห้อง K1  ชั้น 2  BIG C  ลาดพร้าว     

  โทร. 089-830-0469 

ขอนำเสนอ ภาพเทวรูปใน  หมวด " ศาสนา "

http://www.oknation.net/blog/c-visit-tibet

" บ้านธิเบต-เนปาล " ประติมากรรมชั้นสุงอันทรงค่าแห่งศิลปะ

โดย c_visit

 

กลับไปที่ www.oknation.net