วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทความประชาสัมพันธ์


ตามรอยพ่อ (บทความประชาสัมพันธ์ ใน Biz Week ตอนที่ 16)

ในปีอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนม์มายุครบ 80 พรรษา ปวงชนชาวไทยต่างมีความมุ่งหมายเดียวกันที่ต้องการทำความดี ถวายองค์พ่อหลวง ซึ่งบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรภาคเอกชนที่ต้องการแสดงความจังรักภักดีต่อพระองค์ท่าน โดยจัดกิจกรรม 2 ประเภทขึ้น เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมีส่วนร่วมทำความดี และเป็นประโยชน์แก่สังคม

ไอ-โมบาย ได้มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิก i-club เข้าร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้" จำนวน 80 ต้นถวายในหลวง ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคมนี้ ที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูก บริษัทฯ ได้จัดซื้อจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้จะปลูกต้นไม้ในพื้นที่การเกษตร แล้ว ยังเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์ และป้องกันภัยที่จะเกิดจากธรรมชาติด้วย

ขณะเดียวกันยังได้จัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เช่นปลูกผักปลอดสารพิษ ที่ ฟาร์ม ออแกนิก รวมถึงชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวพันธุ์พระราชทาน สำหรับกิจกรรมนี้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ดังนั้นผู้ที่สนใจจะต้องโทรลงทะเบียนที่ Hotline i-club 02-502- 8400 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทาง www.i-mobilephone.com/i-club

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เสร็จสิ้นไปแล้วคือโครงการ “ค้นหาสุดยอดช่างฝีมือโทรคมนาคมเฉลิมพระเกียรติ” ที่บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงาน กระทรวงแรงงานคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างโทรคมนาคม สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช และบริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด ได้ร่วมกันจัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมให้คนไทยพัฒนาฝีมือแรงงาน ทักษะให้มีความเชี่ยวชาญ ในงานช่างฝีมือด้านการประกอบ และติดตั้งจานดาวเทียม ซึ่งยังไม่มีองค์กร หรือหน่วยงานใดเคยจัดมาก่อน และเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาศักยภาพการฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านโทรคมนาคม ซึ่งจะทำให้ผู้แข่งขันได้เร่งพัฒนาฝีมือของตนเองด้วย

และกิจกรรมเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในกิจกรรมหลายร้อย หลายพันกิจกรรม ที่เหล่าผสกนิกรชาวไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในปีมหามงคลนี้....โดยทุกคนต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

โดย จ๊ะจ๋า

 

กลับไปที่ www.oknation.net