วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไส้กรอกเเพะ....อาหารใหม่แนะนำจากครัวมุสลิม


ปัจจุบันแนวโน้มการเติบโตตลาดอาหารมุสลิมในไทย มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 12.47% สร้างรายได้ประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาท/ปี ขณะภาคการส่งออกสินค้าอาหารที่ผ่านมา ไทยมีส่วนแบ่งตลาดมูลค่าไม่ต่ำกว่า 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ของตลาดรวมประเทศมุสลิมทั่วโลก

ด้วยเหตุนี้ ดร.ถาวร จันทโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ผู้ทำวิจัยเรื่อง “การผลิตไส้กรอกแพะเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์”  ซึ่งได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงมุ่งผลักดันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกสู่ตลาดอย่างเต็มรูปแบบ

 งาน วิจัยนี้ ดร.ถาวร บอกว่าได้ศึกษาร่วมกับ วาสนา มู่สา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยเล็งเห็นว่าไทยมีศักยภาพด้านการผลิตอาหาร อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของธุรกิจอาหารฮาลาลได้ เพราะมีองค์ประกอบการหลายประการที่สามารถผลักดันมาตรฐานการผลิตสินค้าอาหาร ฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกได้ " สินค้าฮาลาลของไทยที่ส่งออกได้แก่ กุ้ง ไก่ ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค แกะ ส่วนเนื้อแพะในตลาดยังน้อยมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น อีกทั้งยังไม่มีการส่งเสริมการแปรรูปอย่างจริงจัง ที่สำคัญยังไม่มีการผลิตในรูปไส้กรอกจำหน่ายเชิงพาณิชย์ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมด้วย" ดร.ถาวรแจง

 ทั้งที่เนื้อแพะจัดเป็นแหล่ง โปรตีนที่ดีและมีปริมาณไขมันต่ำ แต่นิยมบริโภคกันในวงแคบ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้ ประกอบการด้านแปรรูปเนื้อสัตว์ ซึ่งจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการผลิต เพื่อจำหน่ายในตลาดภายในประเทศและหรือเพื่อการส่งออก

  โดยอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตนั้น ได้แก่เครื่องบดหยาบ เครื่องสับผสม ตู้อบลมร้อน เครื่องบรรจุไส้กรอก อุปกรณ์เครื่องครัว และเครื่องชั่ง สำหรับวัตถุดิบพื้นฐานที่ใช้ผลิตไส้กรอกแพะ ประกอบด้วย เนื้อแพะที่ผ่านกระบวนการฆ่าและชำแหละที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม น้ำแข็ง เกลือ น้ำตาลผง เครื่องเทศสูตรแฟรงเฟอร์เตอร์ (Frankfurter) โซเดียมไนไตรท์ โซเดียมเออริโธเบต น้ำมันถั่วเหลือง โปรตีนถั่วเหลือง ควันเหลว เป็นต้น                 ส่วน ขั้นตอนการผลิตนั้น เริ่มจากนำเนื้อแพะที่ผ่านการแล่เอาเอ็นและพังผืดออกแล้วมาบด จากนั้นนำไปสับในเครื่องสับผสม และค่อยๆ เติมส่วนผสมลงไปทำการสับส่วนผสมทั้งหมดจนเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นไปเข้าเครื่องอัดไส้กรอก ผูกด้วยเชือกให้เป็นท่อน แล้วนำไปอบในตู้อบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 2 ชั่วโมงทำการบรรจุภายใต้สภาวะสุญญากาศเพื่อรอการจำหน่ายต่อไป

 "ตอน นี้ผลิตภัณฑ์เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดมุสลิมในประเทศ เนื่องจากรับประทานง่าย สะดวก บวกกับที่ผ่านมาสินค้าและผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ในตลาดมีตัวเลือกน้อย จึงทำให้ได้รับความสนใจจากโรงแรมหลายแห่ง กลุ่มที่รองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศตะวันออกลาง" ดร.ถาวร แจง

 ว่า แม้ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแพะจะมีอนาคตที่สดใส แต่ปัญหาวัตถุดิบ ซึ่งมีอยู่จำกัดเพราะผู้เลี้ยงส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ดังนั้นหากมีการผลักดันให้เป็นอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องมีการสนับสนุนร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชน หากทำได้เชื่อว่าจะเป็นผลิตทางเลือกใหม่ในการบริโภคที่จะนำไปสู่การแข่งขัน ในตลาดต่างประเทศได้

ไพศาล รัตนะ


จาก มุสลิมไทย

โดย Sigree

 

กลับไปที่ www.oknation.net