วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ร่วมปฏิบัติบูชา...ถวายแด่ "แม่ของแผ่นดิน"


แม่ของแผ่นดิน

แผ่นดินนี้ยังสตรีผู้สูงค่า

เคียงราชันต์ธรรมราชาผู้ยิ่งใหญ่

ทรงรักษ์ป่าเพื่อรักษ์น้ำคงอยู่ไป

แม่หลวงไทยผู้ทรงไว้ซึ่งความงาม

ปวงพสกสำนึกล้นกมลแม่

เปรียบทองแท้คู่บารมีศรีสยาม

ประชาซ้องทรงพระเจริญทั่วเขตต์คาม

ทรงพระนามว่า “แม่ของแผ่นดิน”

-หลังม่านสีฟ้า-
30 กรกฎาคม 2551

หมายเหตุ : กลอนบทนี้แต่งขึ้นมาเพื่อส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดกลอนสุภาพและเรียงความเทิดพระเกียรติ 76 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยความสำนึกในสิ่งที่แม่ของแผ่นดินทำเพื่อพวกเรา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีความสุข ปราศจากทุกข์ภัย อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ประชาชนชาวไทยตลอดกาลนาน

ปล.ขอพวกเราจงร่วมกันทำความดีด้วยการไม่เห็นแก่ตัว ละเว้นการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน และทำจิตใจให้สะอาดใสบริสุทธิ์เพื่อถวายแด่แม่ของแผ่นดิน

โดย ปรากฏการณ์หลังม่านสีฟ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net