วันที่ อังคาร สิงหาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปราสาทพระวิหาร concert และบรรยายพิเศษโดย รศ. ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

มองทะลุความขัดแย้งผ่านบทเพลงประวัติศาสตร์ ยุค "เสียดินแดน"
ขับร้องโดย
ชัยชนะ บุญนะโชติ (ศิลปินแห่งชาติ)
ก้าน แก้วสุพรรณ
ชาย เมืองสิงห์ (ศิลปินแห่งชาติ)

แล้วสานสัมพันธ์ไทย-เขมร ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๗
“เขมรละออองค์”

พร้อมเพลงแต่งใหม่ ดนตรีไร้พรมแดน เสียงเครือญาติชาติพันธุ์สุวรรณภูมิ
(เต้นฟ้อนดึกดำบรรพ์โดย B-floor Theatre)

บรรยายพิเศษ
โดย รศ. ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

บรรเลงโดย
MUPO (Mahidol University Pop Orchestra)

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เวลา 16.00 น.
ที่หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บัตร 500, 300 และ 100 บาท (นักเรียน/นักศึกษา)

สอบถามรายละเอียดที่ 028002525 ต่อ 154, 155 

โดย insanetheater

 

กลับไปที่ www.oknation.net