วันที่ พุธ สิงหาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

...... มองการเมือง เรื่อง ดี-ชั่ว-ถูกต้อง


วันนี้ขอคิดดังๆ นะคะ
ตามประสาปลาที่ชอบงับคน

การเมืองยังร้อนเพราะระเบิดลูกใหญ่ที่แม้วโยนมาใส่ประเทศไทย

อยากทราบว่า นายกรัฐมนตรี กับ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และ รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
จะรอระเบิดลูกต่อๆไปอีกหรือ ถึงจะออกมาปกป้องชื่อเสียงประเทศไทยจากจดหมายแหกตาของอดีตผู้นำประเทศ

ถ้าประเทศไทยเข้าร่วมสงครามโลก ก็คงแพ้เขาตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่ม เพราะเชิงการฑูตอ่อน
ทำไมปล่อยให้คนคนเดียวมีอิทธิพลกับการตัดสินใจของผู้บริหารประเทศนี้ขนาดนี้?

การทำความดีมันยากกว่าทำความชั่ว
การทำสิ่งที่ถูกต้องอาจจะยากกว่าการทำดี
เพราะการทำความดีกับทำให้ถูกต้องบางครั้งก็มีหลักการที่ขัดกัน
บางที เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราคิด ที่เราทำมันถูกต้องไหม แม้เราจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดี
บางทีสิ่งที่เรารู้ว่าไม่ดี แต่กลับมั่นใจว่านั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้อง

ยกตัวอย่าง เช่น

1) การต่อต้านกลุ่มคนที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองได้เพราะมีคะแนนเสียงมากกว่ากลุ่มที่เหลือ
เป็นสิ่งที่ดีไหม
...ไม่ดี ถ้าเชื่อได้ว่าคะแนนเสียงที่ได้มาจากความต้องการที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่ สร้างความไม่สงบในสังคม ทำให้เกิดความแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวก อาจไปกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง ฯลฯ
....ดี ถ้าเชื่อได้ว่าคะแนนเสียงที่ได้มาไม่บริสุทธิ์ มีการซื้อขายเสียง ใช้อิทธิพล กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์คนไม่เกรงกลัว  หาหลักฐานมาลงโทษคนทำผิดไม่ได้ ระดับจริยธรรมเสื่อมโทรม อำนาจเงินบดบังความชอบธรรมในสังคม ฯลฯ

2) การพยายามล้มล้างระบอบทักษิณเป็นสิ่งที่ดีไหม
....ไม่ดี ถ้าเห็นว่าทักษิณเป็นคนมีความสามารถที่น่าจะพาบ้านเมืองให้เจริญรุดหน้านำประเทศอื่นได้ เป็นระบอบที่ทำให้คนรากหญ้ามีเงินมีทองใช้จ่าย ทำทุน ลืมตาอ้าปากได้  สร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไม่จำกัด ฯลฯ

.... ดี ถ้าเห็นว่าทักษิณเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ ขายสมบัติชาติ เอาผลประโยชน์เข้าตัวเองและพวกพ้อง หยิบยื่นโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาทำร้ายเศรษฐกิจประเทศไทย ใช้หลักฐานเท็จเพื่อหลบเลี่ยงภาษี ฯลฯ

3) การที่คนมีฐานะดี มีความฉลาดทางการค้า มีหัวการตลาดเป็นเลิศ มีบริวารเยอะ เข้ามาเล่นการเมืองดีไหม
..... ไม่ดี ถ้าคนคนนั้นไม่ซื่อสัตย์ ไม่เสียสละอย่างแท้จริง ไม่สร้างบ้านแปงเมืองให้เจริญรุ่งเรืองโดยสุจริต ถ้าปล่อยทิ้งไว้ประเทศอาจจะไม่เหลืออะไร และอาจตกเป็นทาสทางเศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจรวมทั้งประเทศเล็กๆอย่างประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเสียด้วยซ้ำ ฯลฯ
..... ดี เพราะคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ในการทำธุรกิจ ย่อมมีวิสัยทัศน์ยาวไกล มีวิธีบริหารจัดการ ใช้คนที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้า คนในประเทศจะได้มีกินมีใช้ สร้างความหวังให้ประชาชนระดับรากหญ้า ฯลฯ

4) การปฏิวัติรัฐประหารดีไหม
.... ไม่ดี ถึงจะปฏิวัติ ถึงจะทำรัฐประหารกี่ครั้ง อำนาจอธิปไตยก็ยังไม่เคยถูกส่งทอดมาถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงสักครั้ง คณะปฏิวัติ/รัฐประหารถ้าไม่ครองอำนาจไว้ในมือตัวเอง ก็ต้องตั้งบุคคลที่เป็นพรรคพวกเข้ามาดำรงตำแหน่งในรัฐบาลแล้วก็สืบทอดอำนาจกันต่อๆไปไม่สิ้นสุด บ้านเมืองไม่เคยเจริญเพราะการปฏิวัติรัฐประหาร

.... ต้องรอจนกว่าจะได้ตั้งหลักกันใหม่เมื่อโดนปฏิวัติรัฐประหารซ้อน หรือไม่ก็แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อการเลือกตั้งครั้งต่อๆไป วนเวียนอยู่อย่างนี้ ไม่ไปถึงไหน การปฏิวัติรัฐประหารจึงไม่ใช่ทางที่ระบบประชาธิปไตยจะเดิน ฯลฯ
..... ดี เพราะ คนที่บริหารบ้านเมืองในหลายยุคหลายสมัย เล่นพรรคเล่นพวก เข้ามากอบโกยเอาผลประโยชน์จากอำนาจหน้าที่อย่างไม่สำนึก ไร้ยางอาย ขืนปล่อยให้บริหารต่อไปบ้านเมืองจะเรือหายวุ่นวายปั่นป่วน  ต้องยอมให้คนซื่อสัตย์ คนที่รู้อะไรควรมิควรเข้ามาผลัดใบต้นประชาธิปไตยเสียบ้างในบางครั้ง ฯลฯ

5) ระบอบประชาธิปไตยดีไหม
..... ไม่ดี ถ้าการเมืองภาคประชาชนอ่อนแอ เปิดโอกาสให้นักการเมืองล่อซื้อเสียง หลอกใช้เป็นเครื่องมือในการได้มาซึ่งที่นั่งในสภา ทำให้การบริหารประเทศชาติไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง บางครั้งรัฐบาลจากการเลือกตั้งก็ทำงานไม่ดีไปกว่ารัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหาร ยังมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เหมาะสม เพื่อคุมอำนาจการบริหารให้อยู่ในมือพวกพ้องนานๆอีก ฯลฯ หลายๆสิ่งเกิดเหมือนๆกับเวลาที่มีรัฐบาลมาจากการทำปฏิวัติรัฐประหารไม่มีผิดเพี้ยน!
.... ดี เพราะเป็นสิ่งที่เราเชื่อกันว่า "ดี"

6) ระบอบธรรมาธิปไตยดีไหม
.... ไม่ดี เพราะทำได้ยาก  และไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ตรงไหน และทำอย่างไร
..... ดี เพราะบ้านเมืองจะได้สงบ ผู้คนอยู่ในศีลในธรรมดำรงชีวิตอยู่ด้วยการมีพรหมวิหารสี่ สังคมอบอุ่น ไม่แก่งแย่งชิงดี  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ยกตัวอย่างมา 6 ข้อ มีทั้งดีและไม่ดี
ถามว่า

แล้วอันไหนล่ะที่มันถูกต้อง
ก็ตอบยากอีก เพราะ
จะให้ถูกต้องกับใคร กับอะไร

ถ้าจะยึดประชาชน (เพราะชาติประกอบด้วยประชาชน) อาจจะมองว่า ประชาชน คือ "กบ" วันๆชอบแต่จะอยู่ตามประสาตัวเอง จึงต้องหาผู้ปกครองมาดูแลให้สังคมร่มเย็นเป็นสุข ตัวเองไม่เดือดร้อน
ใครล่ะจะเป็น "นาย" (ในชีวิตไม่เคยยกย่องใครเป็น "นาย" มีแต่ที่อยู่เหนือหัวเท่านั้น)

เปรียบเทียบเป็นกบตามนิทานอีสป ก็ออกจะจำกัดคำตอบมากไป เพราะกบไทยไม่ชอบการมี "นาย" เสียแล้ว แต่อยากจะบอกว่า "ไม่จริงหรอก" นิสัยคนไทยที่อ่อนน้อมถ่อมตน "ชอบที่จะมีนาย" แต่ขอให้เป็น "นาย" ที่ตนเทิดทูน จะได้คอยมองว่านายจะไปทางไหน ไปทำอะไร อยากเป็นอย่างนาย แต่ไม่อยากวัดเท้านาย จะมีก็แต่พวกลูกมือนายนั่นแหละที่ขอบทำตัวเป็นหอกข้างแคร่เสียเอง คอยรอจังหวะที่นายเพลี่ยงพล้ำจะได้ยึดอาณาจักรของนายเสีย เมื่อไหร่ที่พวกนี้ได้ใจละก็ จะออกมาตีท้ายครัวนายให้คนดู เพื่อให้คนหมดความนิยม ลดความน่าเชื่อถือ เพื่อตัวเองได้มีโอกาสแทรกเข้ามาเป็นฮีโร่เสียเอง

เพราะอย่างนั้น "ความถูกต้อง" เป็นอะไรที่ตอบยากจริงๆ
เผลอๆ อะไรที่เราคิดว่าถูกต้องในตอนนี้ ไปๆมาๆ อาจเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงก็ได้

อยู่ที่ว่า "เรายึดอะไรเป็นหลักในการทำให้ถูกต้อง"

แต่การทำความชั่ว มีคนเคยทำให้ตัวเองดูเป็นคนดีและถูกต้องมาแล้ว  นี่สิ น่าคิด

จบแบบนี้ก็แล้วกัน
คำตัดสินของศาลยังไม่เที่ยงธรรมเท่ากับการตัดสินของ"กรรม"
สิ่งที่คนว่าดี ว่าถูกต้อง อาจไม่ใช่ แต่คนที่ทำนั้นอาจจะได้รับการลงโทษเมื่อกรรมมันตามมาทัน

ใครทำอะไรก็รู้กันอยู่แก่ใจ  ดี-ชั่ว-ถูกต้อง
จะทำอะไรก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะ ทุกคน

หมายเหตุ :เนื้อหาที่เขียนนี้ เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล ไม่มีเจตนาจะให้ร้ายหรือทำให้บุคคลใดเสียหาย แต่หากใครเห็นว่าไม่เหมาะสมก็ยินดีรับฟัง และยินดีลบข้อความนั้นออกหากเห็นว่าไม่สมควรจะเผยแพร่ค่ะ

ขอบคุณที่มาอ่าน และแสดงความคิดเห็นค่ะ

ปิรันญ่า
13 สิงหาคม 2551

โดย ปิรันญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net