วันที่ เสาร์ สิงหาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ภัย ๔ อย่างของผู้ภาวนา (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)


ภัย ๔ อย่างของผู้ภาวนา (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)

หลวงปู่เตือนเสมอถึงภัย ๔ อย่างของพระกรรมฐาน ท่านสอนให้ศิษย์ (ภิกษุและสามเณร) ของท่านควรระวัง ....ระวังเหมือนถ้าเฮาจะลงไปในฮ้วงน้ำ ข้ามโอฆสงสารก็ต้องระวังภัย ๔ อย่าง คือ
            คลื่น        หนึ่ง
            จระเข้      หนึ่ง
            วังน้ำวน   หนึ่ง
     และ ปลาร้าย    อีกหนึ่ง ........


        ท่านบอกศิษย์ให้ระวังทั้งคลื่น ทั้งจระเข้ ทั้งวังน้ำวน และปลาร้าย
ความดื้อดึง ไม่อดทนเชื่อฟังต่อโอวาทที่ครูบาอาจารย์พร่ำสอนแนะนำ เปรียบเทียบด้วยภัย คือ คลื่น
        ความเห็นแก่ปากท้อง เห็นแก่หลับนอน ไม่บำเพ็ญเพียรเปรียบด้วยกับ จระเข้
        กามคุณ ๕ อย่าง..... รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เปรียบเทียบด้วยภัย คือ วังน้ำวน ใครหลงติดกามคุณทั้ง ๕ นี้ ก็จะ "ติด" เหมือนลิงติดตังอยู่ในวังน้ำวน และมีแต่จะดูดจมลงอย่างไม่ต้องสงสัย
        มาตุคาม ที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ไว้ก่อนที่จะเสด็จปรินิพานว่า ...... ควรหลีกเลี่ยงไม่พบปะด้วย หากจำเป็นต้องพบปะ ก็ไม่ควรพูดด้วย หากจำต้องพูดด้วย ก็ต้องพูดด้วยความสำรวม มีสติ
ท่านเปรียบด้วยกับภัยร้าย คือ .....ปลาร้าย


         ผู้จะผ่านพ้น โอฆสงสาร หรือห้วงน้ำใหญ่ ไปถึงพระนิพพานได้ จะต้องอาศัย หลักของความเชื่อ ต้องเชื่อมั่นมั่นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า เชื่อมั่นในปฎิปทาทางดำเนินของครูบาอาจารย์ จะต้องมีความเชื่อมั่นแน่นอนว่า มรรคผลนิพพานมีอยู่จริง เราก็ปฏิบัติมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานได้ เมื่อเราเชื่อว่า มนุษย์สมบัติมี สวรรคสมบัติมี เราก็ทำทานรักษาศีล ไห้วพระ เจริญเมตตาภาวนา ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป เราเชื่อว่าจิตของเรา เป็นธรรมชาติที่ไม่ตาย รูปร่างกายของเราต่างหาก ที่แตกดับ เราเชื่อโอวาทคำสอน ของครูบาอาจารย์ เราก็ขวนขวายสร้างคุณงามความดี สร้างบุญกุศล เป็นอริยทรัพย์ฝัง ไว้สำหรับติดตามตัวเราไปทุกชาติ ทุกภพ จนกว่าจะถึงพระนิพพาน

        ถ้าเราไม่เชื่อโอวาท ไม่เชื่อกรรมดีกรรมชั่ว จิตใจก็หวั่นไหว เป็นลูกคลื่นมากระทบจิตใจ สู้คลื่นแรงที่ซัดโถมมาไม่ไหวก็อาจจะจมน้ำตาย

       ผ่านคลื่นมาได้ หากมาติดการเห็นแก่ปากแก่ท้อง ไม่ปรารภความเพียร ถูกจระเข้ร้ายฟาดฟันงับลงสู่ใต้ท้องน้ำ

        ผ่านคลื่น ผ่านจระเข้ ก็อาจมาติดวังน้ำวน มัวรัก มัวชอบ มัวหวง มัวห่วง มัวอาลัย ในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เกิดความยึดมั่นถือมั่นมาเป็นเรา เดี๋ยวเจ็บ เดี๋ยวป่วย กลัวเป็นหนัก กลัวล้มตาย กลัวแก่ กลัวตาย ไม่แต่ร่างกายของเรา แม้ที่อยู่ ที่อาศัย ก็ห่วง ก็หวง กลัวชำรุดทรุดโทรม ร่างกายของคนอื่น ก็ห่วง ก็หวง ก็อาลัยไปด้วย จิตใจก็หวั่นไหว แหวกว่ายอยู่กลางวังน้ำวน หลงยึด หลงติด ก็ถูกกระแสน้ำดูดลงสู่วังน้ำวน เป็นวัฏฏวนตลอดไป

หลบคลื่น หลบจระเข้ หลบวังน้ำวน เผลอ ๆ อาจจะถูกปลาร้าย จับกิน เป็นภักษาหาร ศิษย์ของท่านเองต้องลาสึกหาลาเพศออกไปนักต่อนักแล้ว


" ท่านจึงเตือนศิษย์เสมอถึงภัย ๔ อย่างของผู้ภาวนา "*******************************************

ป.ล : ที่มาหนังสือ ชีวประวัติพระคุณเจ้า หลวงปู่ชอบ ฐานสโมโดย ตื่น

 

กลับไปที่ www.oknation.net