วันที่ เสาร์ สิงหาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

" หญิงใหญ่ " ของ สองแคว


นักประวัติศาสตร์   และนักโบราณคดีทั่วไปเชื่อว่าเมืองพิษณุโลกน่าจะสร้างขึ้นใน

ราวพุทธศตวรรษที่ 16  ซึ่งเป็นสมัยขอมเข้ามามีอำนาจการปกครองอยู่ในดินแดน

ภาคเหนือในขณะนั้น   แต่บริเวณที่สร้างเมืองในสมัยนั้นจะอยู่ที่วัด    "  จุฬามณี   "

ในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากได้ค้นพบเทวสถาน และปราสาทหิน ศิลปะแบบขอมเป็น

หลักฐานสำคัญ     โดยเรียกเมืองนี้ว่า   " เมืองสองแคว "    เพราะว่าตัวเมืองตั้งอยู่

ระหว่างแม่น้ำน่านไหลผ่านตัวเมืองไปทางทิศตะวันตก       กลับแม่น้ำแควซึ่งไหล

ผ่านตัวเมืองไปทางทิศตะวันออก

เมืองพิษณุโลก จัดว่าเป็นเมืองพระเมืองหนึ่ง  พระที่มีชื่อเสียงของเมืองพิษณุโลก

และเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศก็คือ     พระพุทธชินราช ซึ่งประดิษฐาน

อยู่ที่    "  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  "    หรือประชาชนทั่ว ๆ ไป  เรียกว่า  "  วัดใหญ่  "

กรุวัดใหญ่  ก็คือ กรุวัดพระศรีรีตนมหาธาตุ  ได้กำเนิดพระพิมพ์ต่าง ๆ  ที่มีชื่อเสียง

โด่งดังของเมืองไทย  เช่น  พระพุทธชินราชใบเสมา  พระพุทธชินสีห์  แต่ได้มีพระ

พิมพ์นางพญากำเนิดขึ้นมาอีกหนึ่งพิมพ์คือ  " พระนางพญา กรุวัดใหญ่ "   ลักษณะ

เป็นพระนั่งปางมารวิชัย     พระหัตถ์ขวาขององค์พระจะทอดอ่อนช้อยออกมานอก

เข่า   แลดูสมส่วนสวยงาม     ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระนางพญาวัดใหญ่  ซึ่งชาว

บ้านเรียกชื่อสั้น ๆ ว่า  " นางวัดใหญ่ " เป็นเนื้อชินเงิน ผิวพระจะดำมันแบบสนิมตีน

กา ด้านหลังเป็นหลังลายผ้า  เป็นพระที่ค้อนข้างจะหาได้ยาก มีราคาสูงตั้งแต่สมัย

ก่อนเทียบเท่าพระชินราชใบเสมาเลยทีเดียว      พระพิมพ์นี้พุทธคุณยอดเยี่ยมทาง

ด้านแคล้วคลาด คงกระพัน   ขนาดองค์พระนั้นมีขนาดเล็กกระทัดรัด เท่าปลายนิ้ว

นาง   กว้างประมาณ  1.5 ซม.  สูงประมาณ 2.2 ซม.  ปัจจุบันราคาพระที่สวยงามมี

ราคาเรือนแสน

 

ยินดีสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อร่วมสร้างสรรค์

การอนุรักษ์ " พระกรุ " ศิลปะ วัตถุโบราณไทย อันทรงค่า

" บ้านพระกรุ C . VISIT "  ห้อง K1  ชั้น 2  BIG C  ลาดพร้าว     

  โทร. 089-830-0469 

ขอนำเสนอ ภาพเทวรูปใน  หมวด " ศาสนา "

http://www.oknation.net/blog/c-visit-tibet

" บ้านธิเบต-เนปาล " ประติมากรรมชั้นสุงอันทรงค่าแห่งศิลปะ

  

โดย c_visit

 

กลับไปที่ www.oknation.net