วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เดี่ยวจะเข้เพลงแพนลำเพลิน ในท่วงทำนองที่ต่างไปจากดั้งเดิม


สหรัฐ จันทร์เฉลิมแสดงการเดี่ยวจะเข้ในวันงานแถลงข่าว'โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สาขาดนตรี '50ปี พัฒนาการดนตรีในประเทศไทย' ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ 13ส.ค51

เป็นการแสดงท่วงทำนองแบบใหม่ที่คิดค้นขึ้น เพื่อต้องการสร้างสรรค์แนวทางเพลงที่ต่างไปจากดั้งเดิมแต่มิได้ทิ้งของเดิมไป จุดประสงค์เพื่อต้องการกระตุ้นคนรุ่นใหม่ให้หันมาช่วยกันพัฒนาทำนองดนตรีไทยเดิมให้มีความไพเราะและหลากหลายยิ่งขึ้น

โดย ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจ

 

กลับไปที่ www.oknation.net