วันที่ เสาร์ สิงหาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตนเตือนตน #1


...ความผิดพลาดเป็นครูที่ดี

แต่ผิดหลายทีก็ยากจักให้อภัย

ไปอ่านเจอกลอนนี้มาแล้วประทับใจ

อยากจะเก็บเอาไว้ตั้งสติเตือนตน

ผิดหนึ่งพึงจดไว้         ในสมอง
ให้ระวัง ผิดสอง          คราวหน้า
สามผิด เร่งคิดตรอง    จงหนัก  เพื่อนเอย
ถึงสี่ อีกที ห้า              หกซ้ำ  อภัยไฉน

ที่มา...หนังสืออนุสรณ์ ธมฺมวิตกฺโกภิกฺขุ
พระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์)

โดย สุวิทย์12

 

กลับไปที่ www.oknation.net