วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฝึกอบรม....อะไรหรือคือความหมาย???


มีลูกศิษย์ และผู้ที่อยู่ในวงการฝึกอบรมหลายท่านมักจะถามผมอยู่เสมอว่า ความหมายของการฝึกอบรมมันคืออะไรกันแน่!! มันเหมือน? หรือแตกต่างจากการเรียนการศึกษาอย่างไรบ้าง  ก่อนที่ผมจะตอบ ต้องขออนุญาตนำคำแปลของคำที่เกี่ยวข้องมาให้ดูกันก่อน ซึ่งนำมาจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ นะครับ ลองมาดูกัน    

คำแรกคือคำว่า เรียน เป็นคำกริยา แปลว่า เข้ารับความรู้จากผู้สอน, รับการฝึกฝนอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ, เช่น เรียนหนังสือ เรียนวิชาความรู้, ฝึกให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญ เช่น เขาเรียนแก้พัดลมด้วยตนเอง; บอก, แจ้ง, (มักใช้แก่ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่าหรือเสมอกัน) เช่นจึงเรียนมาเพื่อทราบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เรียนผู้อำนวยการว่ามีคนขอพบ; คำขึ้นต้นจดหมายหรือที่ใช้ในการจ่าหน้าซองในหนังสือราชการที่เขียนถึงบุคคลทั่วไป หรือจดหมายส่วนตัวที่บุคคลธรรมดาเขียนถึงกันเพื่อแสดงความนับถือ

ต่อไปก็เป็นคำว่า  สอน ซึ่งเป็นคำกริยาเช่นกันแปลว่า  บอกวิชาความรู้ให้ เช่น ครูสอนหนังสือนักเรียน, แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทําให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่วเป็นต้น เช่น สอนแม่ไม้มวยไทย สอนเย็บปักถักร้อย สอนเท่าไรไม่รู้จักจํา; เริ่มฝึกหัด เช่น เด็กสอนพูด ผู้เป็นอัมพาตต้องมาสอนเดินใหม่ ไก่สอนขัน, เริ่มมีผล เช่น ต้นไม้สอนเป็น.

คราวนี้มาดูคำว่า ศึกษา บ้าง ง่ายๆ สั้นๆ เป็นคำนามแปลว่า การเล่าเรียน ฝึกฝน และอบรม.

แล้วฝึก กับอบรมล่ะ มาลองดูคำว่า ฝึก กันก่อน เป็นคำกริยาแปลว่า ทํา (เช่นบอก แสดง หรือปฏิบัติ เป็นต้น) เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชํานาญ เช่น ฝึกทหาร ฝึกกายบริหาร ฝึกงาน.

อบรม ก็เป็นคำกริยาเช่นกันแปลว่า แนะนําพรํ่าสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย, แนะนําชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ, ขัดเกลานิสัย, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับ บ่มนิสัยเป็น อบรมบ่มนิสัย.

น่าเสียดายที่ราชบัณฑิตยสถานไม่ได้แปลคำว่า ฝึกอบรม ไว้ให้ จึงมีผู้ให้คำนิยามความหมายของการฝึกอบรมไว้อย่างมากมาย ซึ่งแตกต่างกันไปตามแนวคิดและมุมมอง แต่ถ้าพิจารณาให้ดีแล้วก็ใกล้เคียงกัน ซึ่งบ้างก็ว่าเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บ้างก็ว่าการฝึกอบรมคือการถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มพูน พัฒนา ทักษะ ความสามารถ ความชำนาญหรือฝีมือ หรือบอกว่า เป็น กระบวนการในอันที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความชำนาญ ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด และเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

สำหรับผมแล้ว ผมมักจะบอกกับลูกศิษย์หรือคนที่ถามว่า ความหมายของการฝึกอบรมก็คือ

”กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม ในด้าน KUSA คือ ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ทักษะ (Skill) และ ทัศนคติ (Attitude) ด้วยเทคนิค หรือวิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด”

เพราะผมมองว่าการฝึกอบรมมันเป็นกระบวนการ มี Input คือผู้เข้าอบรมที่ยังมี ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ หรือทัศนคติ ยังไม่เป็นตามที่ต้องการ พอมาผ่านกระบวนการ (Process) ซึ่งไม่ว่าจะเป็น การประชุม การบรรยาย การทัศนศึกษา การฝึกปฏิบัติ หรือการดูวีดีทัศน์ (ซึ่งก็คือเทคนิคการอบรมนั่นเอง) แล้วมี Output ออกมากลายเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปทางด้าน ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ หรือทัศนคติ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด นั่นแหละคือความหมายของการฝึกอบรมที่ผมเข้าใจและมักจะบอกกับลูกศิษย์ของผมไปอย่างนั้น

และถ้าถามว่าในความหมายของผมนั้นผู้เข้าอบรมต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสี่อย่าง (KUSA) เลยหรือไม่ ก็ไม่จำเป็นครับมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไร แค่ไหน บางทีก็อาจต้องการเพียงแค่ให้มีความรู้เพิ่มขึ้นก็พอ หรือบางทีก็อาจต้องการถึงให้สามารถปฏิบัติได้เป็นต้น

ถ้าถามว่ามันเหมือนกับการศึกษาไหม?? สำหรับผมมองว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่ยาวนาน ลองสังเกตดูเราเริ่มเรียนหรือศึกษากันตั้งแต่ 3 ขวบบางคนแก่แล้วยังศึกษาไม่จบเลย การศึกษาเป็นเรื่องที่ไม่มีที่สิ้นสุด และก็ไม่ชัดเจนว่าจบแล้วจะทำอะไร ลองคิดดูเมื่อเวลาที่เราเรียนจบจากสถาบันการศึกษาแล้วเข้ามาทำงานก็ยังต้องมีการฝึกอบรมในบางเรื่องอยู่ดี เพราะฉะนั้นการศึกษาในความหมายของผมเป็นแค่เพียงพื้นฐานที่ดีในการทำงานเท่านั้น ในทางกลับกันถ้าไม่มีการศึกษามาเลย ก็ยากที่จะอบรมให้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ครับ.................

โดย อาจารย์เศก

 

กลับไปที่ www.oknation.net