วันที่ อังคาร สิงหาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประวัติ


ประวัติผู้เขียน

ปานศักดิ์   นาแสวง 

เป็นนักเขียนที่เกิดและเติบโตในจังหวัดลพบุรีโดยกำเนิด  เกิดเมื่อ

วันเสาร์ที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๑๑ ที่บ้านโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม   จังหวัดลพบุรี   การศึกษาเบื้องต้น  จบชั้นประถมศึกษาจาก  โรงเรียน  บ้านมะนาวหวาน  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก  โรงเรียนพัฒนานิคม   ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  และโรงเรียนป่าไม้

            ประสบการณ์ชีวิตจากนั้นได้ผ่านเรื่องราวต่างๆ  มากมายหลากหลายอาชีพ   จนในที่สุดได้มาหลงใหลในวังวนของงานเขียนที่ตนเองรักและใฝ่ฝันมาเนิ่นนานโดยมาเป็นนักเขียนอิสระ   เรื่องสั้นเรื่องแรกที่ตีพิมพ์    “คืนฝนคะนองฟ้า  กาน้ำร้อนและชายชรา ”  เข้ารอบการประกวดเรื่องสั้นรางวัล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์   ปราโมช             ตีพิมพ์ในสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 

            เรื่องสั้น  “โรงมโหรสพกลางป่าช้า”   ตีพิมพ์ในเนชั่นสุดสัปดาห์

            เรื่องสั้น  “แม่กับวันเวลาที่เหลืออยู่” เข้ารอบการประกวดเรื่องสั้น  รางวัลสุภาว์    เทวกุล1

            เรื่องสั้น   “เส้นพรมแดนสมมติ”   รวมเรื่องเล่า  บทกวี  เรื่องสั้น   สารคดีเกี่ยวกับแม่น้ำโขง  จากธิเบตถึงทะเลจีนใต้  ๒๖ นักเขียน กับเรื่องเล่าถึงแม่น้ำโขง  โดยเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ วัฒนธรรม    ลุ่มน้ำโขง-ล้านนา

เรื่องสั้น  “ลิงลพบุรี”   เข้ารอบ ๑ ใน  ๑๐  การประกวดเรื่องสั้น  

 กองทุนกนกพงศ์   สงสมพันธุ์

มีผลงานที่เคยผ่านการตีพิมพ์ตามนิตยสารต่างๆ มาแล้วจำนวนไม่น้อยกว่าสี่สิบเรื่อง   และยังมีเรื่องสั้นที่รอการเผยแพร่อีกมากมาย.

 

 

 

 

 

โดย ปานศักดิ์_นาเเสวง

 

กลับไปที่ www.oknation.net