วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เมื่อสานแสงอรุณปรากฏ


เมื่อสานแสงอรุณปรากฏ

 

นิตยสารสานแสงอรุณเป็นนิตยสารสาระทางเลือกรายสองเดือนก่อกำเนิดขึ้นในปี ๒๕๔๐ สามปีภายหลังจากที่มูลนิธิสานแสงอรุณได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๓๖ ด้วยทุนประเดิมเริ่มต้นจากคณะกรรมการกลุ่มบริษัทแปลน และการสมทบส่วนรายได้ในเครือของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพ ความคิด และจิตสำนึกให้บังเกิดแก่บุคคลในสังคม เพื่อสร้างผลสะเทือนในการยกระดับคุณภาพของปัจเจกชน ชุมชน สังคม และระบบนิเวศ โดยใช้กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในรูปลักษณะของนิตยสารสานแสงอรุณ, อาศรมแสงอรุณ, ห้องสมุดประชาชนแสงอรุณ, สวนแสงอรุณ และที่สุดจน แสงอรุณสัญจร

 

นับแต่มูลนิธิฯ ได้ก่อกำเนิดขึ้นในห้วงเวลา ๑ ปีแรก “หน่ออ่อน” ของนิตยสารสานแสงอรุณที่เราเห็นในปัจจุบันก็ออกมาอวดโฉมก่อนเพื่อพูดคุยกับผู้อ่านในนาม จุลสาร สานแสงอรุณ: ธรรมชาติ การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม นำชีวิตที่งดงาม ประเดิมปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑  กันยายน ๒๕๓๗ ฉบับ “...สานฝันวันใหม่” มี เรืองพิลาศ ธรรมวิเศษ เป็นบรรณาธิการ จุลสารขนาดสิบหกหน้ายกพิเศษนี้ออกมาได้จนถึง ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๒  กันยายน-ตุลาคม ๒๕๓๙ ฉบับ “ยิ้มกลางสายฝน” ก็เป็นอันสิ้นสุดเวลาของหน่ออ่อนที่มีอายุได้ ๒ ปี

 

สานแสงอรุณ ปีที่ ๑ ฉบับปฐมฤกษ์ มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ฉบับ “ทำด้วยหัวใจ” ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมี ยุทธชัย เฉลิมชัย (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๓, ๒๕๔๔, ๒๕๔๖) เป็นบรรณาธิการ ได้ประกาศเจตนารมณ์เอาไว้ว่า “ความใฝ่ฝันของเรา เป็นนิตยสารสาระทางเลือก ให้คุณค่าและกำลังใจอย่างสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตปัจจุบัน นำเสนอเรื่องจริงประสบการณ์จริงของชีวิตที่กล้าคิด กล้าท้าทาย พร้อมๆ กับการเป็นเวที เปิดไว้สำหรับหลากหลายความคิด และจินตนาการของผู้อ่าน เพื่อการสร้างสรรค์และเป็นเจ้าของร่วมกัน...” 

 

นับจากฉบับปฐมฤกษ์จนถึงบัดนี้ สานแสงอรุณได้เดินทางไกลมายาวนานมากกว่า ๑ ทศวรรษแล้ว ผ่านการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนบรรณาธิการมาหลายรุ่นหลายคน ไม่ว่าจะเป็น พจน์ กริชไกรวรรณ (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔)  วันไททิพย์ ด่านตระกูล (พ.ศ. ๒๕๔๕)  นิพนธ์ แจ่มดวง (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘) และบรรณาธิการปัจจุบัน ทวีศักดิ์ แก้วเข้ม ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้มีส่วนสำคัญยิ่งในการปรับปรุง พัฒนา ความหลากหลายให้บังเกิดขึ้นในนิตยสารเล่มเล็กๆ นี้ เสมือนเป็นการต่อยอดเติมเต็มจินตนาการและความใฝ่ฝันให้มีพละกำลัง ก้าวข้ามอุปสรรคนานาจนยืนหยัดอย่างสง่างามมาถึงปัจจุบัน และกำลังจะก้าวย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ ๒

 

 

โดย สานแสงอรุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net