วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เมื่อทางออกวิกฤติร่วมของรัฐสภา หาทางออกไม่ได้ รัฐบาลน่าจะใช้มาตรการอะไรต่อไป


ฟังรัฐสภาหารือร่วมแก้ปัญหาม็อบ เพื่อร่วมแนวทางแก้ไขปัญหา แต่รูปแบบเนื้อหาเหมือนเป็นการอภิปรายทั่วไปมากกว่า พูดถึงปฏิบัติการจุดอ่อนของพันธมิตร พูดถึงจุดอ่อนของการเข้าปะทะขอตำรวจ  ยิ่งเป็นการป้ายสีใส่กัน เหมือนกับฝ่ายรํฐบาลก็ยิ่งแสดงให้เห็นความชอบธรรมของตนมากกว่าหาทางออก หลังจากภาครัฐใช้วิธีทางกฏหมายแล้ว หารือร่วมในรัฐสภาแล้วหาทางออกไม่ได้ มาตรการต่อไป รัฐบาลจะทำอย่างไร หวังเพียงว่ารัฐบาลจะไม่อ้างว่าในเมือ่ใช้ทุกวิธีแล้ว พันธมิตรยังไม่ยอม รัฐบาลจำเป็นต้องใช้กำลัง สลายการชุมนุม เพราะพวกเราทุกคนคือคนไทย  

โดย คนกลางทุ่ง

 

กลับไปที่ www.oknation.net