วันที่ อังคาร กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ราชการที่ดีไม่เห็นแก่ตัว...เหมือนตอนนี้


รำลึก ๑๘ ปี สืบ นาคะเสถียร
โครงการป่าชุมชน ๓๐ ป่ารักษาทุกโรคโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับคณะกรรมการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก (กอต.) จังหวัดอุทัยธานี ขอเชิญร่วมงานรำลึก ๑๘ ปี สืบ นาคะเสถียร “บวงสรวง ขอขมา สืบชะตา ผืนป่าห้วยขาแข้ง”  ในระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๑ ณ.สถานีควมคุมไฟป่า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

ภายในงานพบกับนิทรรศการของดีจากชุมชน ทั่วทั้งภาคกลางและภาคตะวันตก และนิทรรศการจากเครื่อข่ายองค์กรอนุรักษ์ต่างๆในพื้นที่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนร่วมเสาวนาในหัวข้อ "บทเรียนของชุมชนในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน" ทั้งนี้ในงานยังมีมินิคอนเสิร์ต หงา-หว่อง คาราวาน และศิลปินเพื่อชีวิตท่านอื่นๆอีกมากมาย เพื่อร่วมกันรำลึกการจากไปของ สืบ นาคะเสถียร
และร่วมพิธีบวงสรวง ขอขมา สืบชะตา ผืนป่าห้วยขาแข้ง

ร่วมดำเนินกิจกรรมโดย
-มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
-คณะกรรมการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก (กอต.) จังหวัดอุทัยธานี
-โครงการป่าชุมชน ๓๐ ป่า รักษาทุกโรค
-สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดอุทัยธานี
-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
-เครือข่ายพระอาสาพัฒนาสังคมคุณธรรม
-เครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดอุทัยธานี
-สำนักงานส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา (สปพ.)
-สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ กรุณานำเต๊นท์และเครื่องนอนมาเอง

สนใจรายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๕๖-๕๒๒-๐๙๙ / ๐๘๙-๒๖๗-๑๙๙๔  / ๐๘๑-๐๑๑-๓๖๔๙ และ ๐๘๙-๕๖๕-๕๕๘๕

หรือที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ๐๒-๒๒๔-๗๘๓๘-๙


กำหนดการ “บวงสรวง ขอขมา สืบชะตา ผืนป่าห้วยขาแข้ง”
31 สิงหาคม – 1 กันยายน  2551
ณ  สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดอุทัยธานี  และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี

31 สิงหาคม 2551

08.00 – 12.00 น.   จัดนิทรรศการนำเสนอของดีจากชุมชน ทั่วทั้งภาคกลาง
                                และภาคตะวันตก
12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมกันระหว่างเครือข่ายต่างๆ
1.เครือข่ายป่าชุมชน
                                       - เครือข่ายป่าชุมชน  30 ป่า รักษาทุกโรค
                                       - เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
                                       - เครือข่ายป่าชุมชนรอบผืนป่าตะวันตก (กอต. 6 จังหวัด)
                                       - เครือข่ายสิ่งแวดล้อมภาคกลาง/ตะวันตก
2.เครือข่ายเยาวชนอาสา
3.เครือข่ายพระอาสาพัฒนาสังคมคุณธรรม
4. เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ในพื้นที่
                                       - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
                                       - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
                                       - สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดอุทัยธานี
                                       - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
                                       - ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 6 (อุทัยธานี)
                                      - สำนักงานอนุรักษ์มรดกโลก    
                                                    ฯลฯ

โดย โซฮก

 

กลับไปที่ www.oknation.net