วันที่ อังคาร กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข้อมูลด้านบุคลากร


ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปัจจุบันจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น          11    คน  

แบ่งได้ดังนี้  

1.ข้าราชการครูจำนวน                          5   อัตรา

2.อัตราว่างจำนวน                                 2   อัตรา

3.พนักงานราชการ                                 2  อัตรา

4.อัตราจ้างภาวะวิกฤติ                            1  อัตรา

5.ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยง          2  อัตรา

6.ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารดรง  1  อัตรา

                                           รวมทั้งสิ้น 13  อัตรา

นายสยาม        เรืองสุกใสย์

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนล่องแพวิทยา

นายสิรภพ   ฟูคำมี

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายบุญชัย   ธรรมขันธ์

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

นางโสภิญ   รัตนะ

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

นางสยามล    เพียรงาน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายอุกฤษฎ์   ไชยมาลี

ตำแหน่ง  พนักงานราชการ

นางสาวสิริพร   จงจิตเสรี

ตำแหน่ง  พนักงานราชการ

นายสนั่น   เชียงแก้ว

ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

นางสาววันเพ็ญ   วนาอนันต์โชค

ตำแหน่ง  ครู

นางสาวยุวันดี   พรมแสงศร

ตำแหน่ง  ครู

นายดำรง   พิศาลพิมาน

ตำแหน่ง  นักการภารโรง

 

 


 
โดย ผ.อ.สยามเรืองสุกใสย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net