วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สดุดีพระเทพสิริโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช


สดุดีพระเทพสิริโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

     "พระเทพสิริโสภณ" เหตุผลวัด      
เจ้าคณะ จังหวัด นครศรีฯ
อุคคติ ตัญญู ดอกบัวดี                      
ต้องแสงสี เห็นธรรม บัวน้ำบาน

วิชชาจรณะสัมปันโน                       
ติปิฏโก จำแนก ธรรมแตกฉาน
พุทธวิธี จัดการ บริหาร                     
สี่องค์การ ประธาน ธรรมราชา

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ                        
สติเจตน์ ปัญญา ไม่ประมาท
สงฆ์ สามเณร ฆราวาส                    
เจ้าหัววัด ผู้นำ สงฆ์ทำตาม

สติมา ปัญญาเชื่อ เพื่อส่วนรวม          
ประโยชน์ร่วม น้ำใจ ไตรรัตน์งาม
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเขตคาม   
ด้วยองค์สาม แห่งองค์ พระศาสดา

วิสุทธิ์ กรุณา ปัญญาคุณ
สามกองทุน สติ ชี้ปัญหา
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข กรุณา
พระปิดทอง หลังพระ วิสุทธิคุณ

แก้ปัญหา ต้นเหตุ เจตน์ปัญญา
คุณค่า นำมูลค่า ธัมมาหนุน
คุณค่า นำมูลค่า สามกองทุน
จิตใจอุ่น สติธรรม นำวิญญาณ

สี่สิบห้า พรรษา ธรรมประกาศ
จิตเลิกทาส กิเลส เจตน์สมาน
อมตะ สัจจา อกาลิกาล
พุทธนิพพาน เหลือชัด รัตนา

มหาชนัสสะ อัตถายะ
หิตายะ สุขายะ ชัดนักหนา
เดินหมุด "ภากร" เกิดลานสกา
ดอกบัวมา จากน้ำ โคลนเปลือกตม

ยอดกตัญญูบุพพการี
เป็นเครื่องหมาย คนดี ศักดิ์ศรีสม
อภิชาตศิษย์ ธรรมนิยม
ธรรมอุดม คุณค่า นำมูลค่า

ธัมมาธิปไตย ไร้โลกคน
เห็นแก่ตน รู้ทัน ทาสตัณหา
ปัจจัยสี่ อาศัย ตามศรัทธา
โปรดประชา ละชั่วกรรม ให้ทำดี

บุคคลหายากสอง ลองค้นหา
พ่อแม่ บุตรธิดา หายากชี้
ล้านต่อหนึ่ง หายาก หากหนึ่งมี
เป็นคนดี หนึ่งได้ ใช่มะกัน

วัฒนธรรมไทย ใครทำหาย
ดอลล่าร์ให้ มูลค่า ฆ่าคุณค่าสรรพ์
ไม่พอเพียง เสียงรัฐ โต้ราชันย์
คอรัปชั่น มูลค่า ฆ่าคุณค่า

ธนาธิปไตย ใจเป็นทาส
ฆราวาส พระสงฆ์ หลงตัณหา
หกสิบปี ปณิธาน องค์ราชา
ทั้งโลกา ยอมรับ พุทธธรรม

นามไม่หาย รูปหาย คนตายไป
เหลือนามไว้ คุณค่า อุปถัมภ์
พระเทพสิริโสภณ กุศลนำ
ล้านหนึ่งตาม หายาก กตัญญู

คน วัตถุ เจริญ ใจต่ำตก
เปรตนรก เดียรฉาน เปรียบปานหมู
หมูกินนอน สบาย แต่ไม่รู้
เขาฆ่าหมู กินเนื้อ เหยื่อดอลลาร์

โลกาภิวัตน์ อัตคัดจน
คนกินคน เงินชั่ว ตัวปัญหา
เศรษฐกิจ ผิดธรรม นำโลกา
การเมืองค้า สังคม ล้มละลาย

สามัคคี มิทะเลาะ พ่อพอเพียง
การเมืองเถียง ไม่ทำตาม ลามเสียหาย
มนุษย์ธรรม นำวิญญาณ พระเทพฯใช้
โปรดหญิงชาย ศีลห้า คุณธรรมห้า

ธัมมิกราชา มหาราช
จิตเลิกทาส ภัยพิษ จิตตัณหา
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
พระสงฆ์มา พร้อมกัน ไชยันโตฯ

                   กราบอภิชาตศิษย์ "พระเทพสิริโสภณ (ภากร ฐิตธมฺโม)"

                                      นายธรรมพริ้ม ขาวแก้ว


** อ่านประวัติ  พระเทพสิริโสภณ ได้ที่ -

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10759


โดย นายธรรมพริ้ม_ขาวแก้ว

 

กลับไปที่ www.oknation.net