วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฝึกอบรมให้ได้ดีก็ต้องมีกระบวนการ


วามสำเร็จ ของการฝึกอบรมไม่ได้อยู่ที่การจัดงานการอบรมได้สวยหรู อาหารอร่อย หรือบรรยากาศดี สนุกสนาน แต่ความสำเร็จของการฝึกอบรมนั้นอยู่ที่การประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม นั่นหมายความว่าหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมไปแล้ว ผู้เข้าอบรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ซึ่งก็คือว่าก่อนการอบรมมุ่งหมาย ตั้งใจอย่างไร อบรมเสร็จก็ได้อย่างนั้น

หลายคนอาจเคยพบปัญหาที่จัดอบรมไปแล้วได้ยินเสียงลอยตามลมมาว่า อบรมไปไม่เห็นได้อะไรเลย อบรมไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น อบรมไปก็เหมือนเดิม เสียเงินเปล่า ไม่ได้ประโยชน์ นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเรามุ่งที่จะจัดงานฝึกอบรมเพียงเท่านั้น ไม่ได้มุ่งไปที่ทำไมต้องทำการอบรม และความสัมฤทธิ์ผลของผู้เข้าอบรม

เราคงต้องย้อนกลับมาดูที่พื้นฐานของการฝึกอบรมก่อน ไม่รู้ว่าเราลืมกระบวนการฝึกอบรม (Training Process) กันหรือยัง กระบวนการฝึกอบรมที่บางท่านอาจเรียกว่า วงจรการฝึกอบรม (Training Cycle)

ถ้ายังพอนึกกันได้ก็จะรู้ว่ากระบวนการการฝึกอบรมนั้นประกอบด้วยสี่ส่วนหลักคือ

การหาความจำเป็นการฝึกอบรม (Training Needs Survey) ขั้นตอนนี้จะทำให้เรารู้ว่าทำไมเราต้องจัดการฝึกอบรม แน่นอน..การฝึกอบรมมีเรื่องค่าใช้จ่าย มีต้นทุน ทั้งเรื่องเวลาและค่าใช้จ่าย คงไม่จัดกันเพื่อเอามันส์ เอาฮา คงต้องมีเหตุผลรองรับพอสมควร ความจำเป็นการฝึกอบรมนี่แหละคือคำตอบ คือใบเบิกทางให้เราจัดการอบรมได้ เมื่อมีความจำเป็นการฝึกอบรมแล้ว ก็ถึงเวลา

สร้างหลักสูตรการอบรม (Course Design) ขั้นตอนนี้จะต้องออกแบบหลักสูตรขึ้นมาว่าจะสอนอะไร แค่ไหน ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ใครสอน โดยยึดเอาความจำเป็นของการฝึกอบรมที่หาได้มาเป็นตัวตั้งในการกำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา เวลา วิธีการ จะได้หลักสูตรออกมาเป็นโครงการ เสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาที่จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือ

ดำเนินการฝึกอบรม (Implementation) ในขั้นตอนนี้ก็คือวันจริงของการฝึกอบรมนั่นแหละ ที่ต้องดำเนินการหลายอย่าง วุ่นวาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ไหล ไฟดับ โทรศัพท์ไม่ติด มาผิดวัน พิธีเปิด พิธีปิด อาหารการกิน เอกสารประกอบการอบรม สื่อการสอน ดูแลวิทยากร พอผ่านพ้นวันนี้ไปแล้วการฝึกอบรมก็เสร็จสิ้น แต่กระบวนการฝึกอบรมยังไม่จบเพราะยังไม่รู้ว่าผู้เข้าอบรมนั้นได้รับความรู้ไปแค่ไหนก็ต้อง

ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Evaluation & Follow Up) ขั้นตอนนี้จะทำให้เรารู้ว่าภาพรวมของการฝึกอบรมของเราสำเร็จมากน้อยแค่ไหน โดยทั่วไปก็จะประเมินว่าผู้เรียนได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่ ซึ่งอาจจะมีข้อสอบให้ทำเป็นต้น นอกจากจะประเมินผู้เรียนแล้วก็ต้องประเมินผู้สอนด้วย ก็จะทำให้เรารู้ว่าคราวต่อไปควรจะให้วิทยากรท่านนี้สอนอีกหรือไม่ สุดท้ายก็มาประเมินการจัดการฝึกอบรมว่ามีการจัดการที่ดี เหมาะสมหรือไม่ มีอะไรต้องปรับปรุงบ้าง พอระยะเวลาเลยผ่านไปซักระยะหนึ่งก็ไปติดตามผลดูอีกทีว่ายังเป็นไปตามที่ประเมินไว้ตอนแรกหรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินและติดตามผลนี้ก็จะกลายเป็นข้อมูลที่เป็นความจำเป็นในการฝึกอบรมครั้งต่อไป

ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการ จะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมที่ดีนั้นไม่ใช่นึกจะจัดหลักสูตรอะไรก็จัดขึ้นมา ไม่ใช่เห็นคนอื่นจัดก็อยากจัดบ้าง ไม่ใช่การเชิญอาจารย์มาสอนและก็จบไปแบบกินอิ่ม เพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นแค่เพียงการจัดงานซึ่งจบแล้วไม่รู้ว่าใครได้อะไรบ้าง ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกับผู้เข้าอบรมหรืองานของเขา รู้แต่เพียงว่าเสียเงิน ดังนั้นจะจัดการอบรมครั้งใด นึกถึงกระบวนการสักนิด ความสำเร็จที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

 

โดย อาจารย์เศก

 

กลับไปที่ www.oknation.net