วันที่ ศุกร์ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความแตกแยกที่หยั่งรากลึก...ในสังคมไทย..


เมื่อเรามีผู้นำที่มีบุคลิกก้าวร้าว แบ่งฝักแบ่งฝ่าย นี่คือภาพสะท้อนอย่างดีสำหรับสังคมไทยในปัจจุบัน ตอนนี้บ้านเมืองเราแตกแยกอย่างชัดเจน ยากที่ใครจะประสานรอยร้าวนี้ได้ และบางทีอาจจะกินเวลาไปยาวนาน เพราะว่าสังคมเราอ่อนแอเกินไป มีความเหลื่อมล้ำกันมาก เมื่อมีความห่างกันมากก็ง่ายต่อการครอบงำ ง่ายต่อการซื้อ เมื่อประเทศถูกซื้อด้วยระบอบทักษิณ ปัญหาต่างๆก็เริ่มเกิด และทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ คนเริ่มแตกแยก เริ่มมีพวกเขา พวกเราเพราะว่าเกิดจากผู้นำที่ชั่วร้าย ฟิลิปปินเคยพบกับชะตากรรมแบบนี้มาแล้วในยุคของ มากอส ดูเหมือนเราจะเดินเข้าไปหาจุดนั้น ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาผู้นำของเราไม่เคยคิดแก้ไข คิดแต่จะสร้างความแตกแยกหรือขยายความรุนแรงให้ลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆ การประกาศ พรก. ฉุกเฉินยิ่งตอกย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้คิดอย่างไรกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย มองฝ่ายตรงข้ามเป็นศรัตรูต้องทำลายล้างไม่เคยคิดว่าเค้าก็คือคนไทยเหมือนกัน ชะตากรรมร้ายๆเหล่านี้จึงตกอยู่กับคนไทยทั้งประเทศตอนนี้หนทางที่จะเยียวยานั้นยากเต็มทน เพราะเศรษกิจนั้ยยากที่จะกลับมาดีเหมือนเดิม ความเชื่อมั่นตางๆต่อระบบมันก็หายไปหมดแล้ว คนไทยกำลังจะแพ้ บทบาทของชุมชนเท่านั้นที่จะเข้ามาแก้ไขสถานการณ์นี้ได้ เราต้องสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ให้เกิดขึ้นในทุกๆภูมิภาคของประเทศ มีการจัดกิจกรรรมต่างที่จะทำให้เกิดความสมัคร สมานสามัครคีขึ้นในชุมชนเช่น กิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรรมดนตรีศิลปะต่างๆ เพื่อหล่อหลอมประสานรอยร้าวให้กลับมาเป็นคนไทยที่รักความสงบ มีน้ำใจต่อกัน และเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนา...

เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันนะครับ...

โดย thesnake

 

กลับไปที่ www.oknation.net