วันที่ ศุกร์ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เก็บตกมาจากเวปเสธแดง เพื่อความเข้าใจครับ


ประกาศ..โปรดอย่ากังวลกรณีคนติดเชื้อเอดส์คลุกคลีอยู่ในม็อบที่ทำเนียบฯ.....................................จากกรณีที่มีการพบว่า ได้พบผู้ที่ติดเชื้อHIVได้ร่วมอาศัย และพักพิง
กับผู้ชุมนุมภายในทำเนียบรัฐบาล ทำให้เกิดความกังวลต่อผู้ชุมนุมพันธมิตรนั้น
ขอชี้แจงว่าสถาพแวดล้อมภายในทำเนียบฯซึ่งอาศัยกันอยู่อย่างแออัดและผิดสุขลักษณะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคอื่นมากกว่าการติดเชื้อHIV

ท่านสามารถอยู่ร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อได้โดยปลอดภัย
เช่นการกระทำดังต่อไปนี้

-ใช้ห้องน้ำร่วมกันได้กับผู้มีเชื้อHIV
-ร่วมทานอาหาร,น้ำ ในภาชนะเดียวกันได้กับผู้ติดเชื้อHIV
-นั่งไกล้ชิดสัมผัสละอองน้ำลาย, ใช้อากาศหายใจในสถานที่ๆคับแคบร่วมกับผู้ติดเชื้อHIV
-สัมผัสน้ำที่ขังหรือชื้นแฉะที่ปนเปื้อนเหงื่อไคลหนองเลือดของผู้ติดเชื้อHIV
-โอบกอดแสดงความยินดีหรือสัมผัสเสื้อผ้าอาภรณ์ของผู้ติดเชื้อHIV
..เป็นต้น

ข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันว่าการกระทำข้างต้นมีความปลอดภัย
เพราะเชื้อHIVติดต่อทางเลือดและเพศสัมพันธ์

ทั้งนี้ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเปิดรับการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของพลเมืองทุกคน  จึงขอให้พันธมิตรทุกคนโปรดแสดงความใจกว้างและอย่าได้กังวลต่อผู้ติดเชื้อHIV
จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

โดย กวนอูเมืองนคร

 

กลับไปที่ www.oknation.net