วันที่ เสาร์ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

New ศศช.บ้านผาแดงใต้


New ศศช.บ้านผาแดงใต้
ศศช.ผาแดงใต้ในอดีต

ทางสโมสรโรตารี่เจริญนคร โดย นาย นิรมิต ภิญโญบูรณ์ นายกสโมสร ได้ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนให้กับ ศูนย์การเรียนชุมชน      ชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านผาแดงใต้ หมู่ที่ 8 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน 

ทางสโมสรโรตารี่เจริญนคร ได้ติดต่อประสานกับทางสโมสรโรตารี่แม่สะเรียง ในการเข้าไปสำรวจพื้นที่ในการจัดสร้างโดยมี ครูนิเทศ และ ครูประจำศูนย์การเรียนได้ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆกับทางสโมสรฯ และในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แทนหลังเก่าที่มีสภาพผุพังอยู่ในระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2551

            ในขณะนี้ การก่อสร้างอาคารของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านผาแดงใต้ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ว ครู ผู้เรียน และ ชาวบ้านขอกราบขอบพระคุณทางสโมสรโรตารี่ เจริญนคร ที่ได้ช่วยเหลือ และทําให้ อาคารเรียนของศศช.บ้านผาแดงใต้ได้เกิดขึ้นใหม่ที่มีคงทนถาวรและมีความพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป.......


โดย ครูหลังเขา

 

กลับไปที่ www.oknation.net