วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระนั่ง " เปล่งรัศมี " ที่วัด กลาง นครปฐม


     ณ  ผืนแผ่นดิน  อันเป็นที่ตั้งของ  เมืองนครปฐม  และบริเวณใกล้เคียงในแถบนี้

เมื่อครั้งอดีตกาลระหว่างพุทธศตวรรษที่    ๑๑-๑๖   เชื่อกันว่า  เป็นเมืองที่มีความ

สำคัญของ    อาณาจักรทวารวดี ซึ่งเคยมีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน และเป็นเมือง

สำคัญ       ที่พระพุทธศาสนาได้แพร่เข้ามาถึงดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้เป็นครั้งแรก

จากหลักฐานที่ได้มีการค้นพบวัตถุโบราณในสมัยคุปตะ    หรือการค้นพบศิลาจารึก

อักษรคฤนถ์    ซึ่งเป็นอักษรโบราณของชาวอินเดีย  ที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายใน

สมัยนั้น และการพบพระธรรมจักรศิลาสีเขียว   ในสมัยทวารวดี หรือการพบเหรียญ

เงินตราสังข์เหล่านี้    ล้วนเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ทำให้นักประวัติ

ศาสตร์  และนักโบราณคดีเชื่อได้ว่า เมืองนครปฐม เป็นเมืองเก่าแก่ที่สำคัญมาแต่

โบราณกาล    ดังจะเห็นได้จากโบราณสถาน   และโบราณวัตถุที่สำคัญ   เช่น องค์

พระปฐมเจดีย์       เมืองเก่ากำแพงแสน      และพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อีกมากมาย

ในส่วนของ     พระกรุ    ที่มีชื่อเสียงของ   จ.นครปฐม ที่สำคัญได้แก่  พระที่ขุดพบ

จากบริเวณ     วัดกลาง     ซึ่งเป็นวัดร้าง      ถือว่าเป็นพระกรุเก่าที่สำคัญของเมือง

นครปฐม ที่วงการพระเครื่องให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวาง   

     เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕  ได้มีผู้พบพระที่บริเวณวัดกลาง แตกกรุออกมาคราวนั้น มีทั้ง

พระเครื่องและพระบูชา มีทั้งเนื้อดินและเนื้อชิน รวมทั้งพระแผ่นพิมพ์สมัยทวารวดี

พระแผงศิลปะสมัยศรีวิชัย   ฯลฯ พระเครื่องที่วงการพระนิยมมากที่สุด คือ พระร่วง

ยืน เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง  และ พระร่วงนั่งข้างรัศมี เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง  พระทั้ง

สองพิมพ์นี้  แตกกรุออกมาค่อนข้างน้อยมาก ในขณะที่มีผู้สนใจต้องการสะสมกัน

เป็นจำนวนมาก     ทำให้ราคาเช่าหาค่อนข้างสูง      คืออยู่ในราคาหลักแสนขึ้นไป

พุทธลักษณะของ     พระร่วงนั่งพิมพ์ข้างรัศมี องค์พระพุทธปฏิมาประทับนั่งอยู่บน

ฐานบัว ๒ ชั้น ขอบ ( ปีก ) ขององค์พระเป็นรัศมีอยู่ทั้งสองข้าง  ดูเหมือนกับ องค์

พระทรงเปล่งรัศมีเจิดจ้าทั่วพระวรกาย   องค์พระแลดูทะมึนเข้มขลัง เหมือนมีชีวิต

จริง สมกับจินตนาการของท่านผู้สร้างไว้แต่โบราณกาล   เนื้อสนิมแดงจัดเข้ม ไข

ขาวหนาคลุมทั่วองค์พระ    บนผิวพระมีขี้กรุบางๆ ดูสวยซึ้งงดงามมาก  ขนาดองค์

พระเล็กกะทัดรัดน่ารักมาก   คือ   มีความกว้างประมาณ ๑.๘ ซม.    สูงประมาณ ๔

ซม.พระพิมพ์นี้ นอกจากพบที่กรุ วัดกลาง แล้ว ยังมีผู้ขุดพบที่ วัดพระประโทน อีก

ด้วย    แต่มีจำนวนเล็กน้อย   และมี พระเนื้อชินเงิน ขึ้นมาด้วยจำนวนหนึ่ง ไม่มาก

นัก        พระพุทธคุณ     เป็นที่ยอมรับกันว่า      โดดเด่นยอดเยี่ยมทางแคล้วคลาด

คงกระพันชาตรี     ไม่แพ้พระยอดนิยมอื่นๆเลย     ข้อสำคัญ พระพิมพ์นี้มีน้อยมาก

และมีราคาแพง  ผู้สนใจเช่าหาจึงต้องระวัดระวัง พระปลอม เอาไว้ให้มากๆ  เพราะ

มีผู้สร้างออกมานานปีแล้ว หลายฝีมือด้วยกัน

ยินดีสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อร่วมสร้างสรรค์

การอนุรักษ์ " พระกรุ " ศิลปะ วัตถุโบราณไทย อันทรงค่า

" บ้านพระกรุ C . VISIT "  ห้อง K1  ชั้น 2  BIG C  ลาดพร้าว     

  โทร. 089-830-0469 

ขอนำเสนอ ภาพเทวรูปใน  หมวด " ศาสนา "

http://www.oknation.net/blog/c-visit-tibet

" บ้านธิเบต-เนปาล " ประติมากรรมชั้นสุงอันทรงค่าแห่งศิลปะ

โดย c_visit

 

กลับไปที่ www.oknation.net