วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศศช.บ้านผาแดงใต้จัดกิจกรรมวันแม่


กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑

            เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑   สมเด็จพระนางเจ้าพระ   บรมราชินีนาถ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “ แม่ฟ้าหลวง ”  บ้านผาแดงใต้ หมู่ที่ ๘ ต. แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี  ครู รมณีย์ สายวุฒิกุล เป็นครูประจำศูนย์การเรียน ได้จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ดังนี้

11 สิงหา คม ๒๕๕๑      

v        จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาและ ความสำคัญของ   วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม เพื่อให้ผู้เรียน ได้มีความรู้และเข้าใจ ใน วันสำคัญของชาวไทยและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในฐานะที่เราเป็นคนไทย และได้ศึกษาพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระองค์ เพื่อให้ผู้เรียนระลึกและ ซาบซึ้งถึง บุญคุณของสมเด็จพระราชินี (แม่ของแผ่นดิน)

v      จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ “ฉันรักแม่” และให้ผู้เรียนทำการ์ดอวยพรให้กับ  แม่ของตนเอง

v      จัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จ   พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ใน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “ แม่ฟ้าหลวง ”  บ้านผาแดงใต้

12 สิงหา คม ๒๕๕๑                  

v      จัดงานวันแม่ในศูนย์การเรียนโดยให้ผู้เรียนพาแม่ของแต่ละคนมาร่วมกิจกรรมในงาน มีกิจกรรมร้องเพลง "ค่าน้ำนม"   พีธีกราบไหว้แม่และมอบดอกมะลิพร้อมกับการ์ดอวยพรวันแม่โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี

v   จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อเทิดพระเกียรติ โดยครู ผู้เรียน และแม่ที่มาร่วมกิจกรรมได้ร่วมกัน พัฒนาบริเวณถนนทางเข้าสู่หมู่บ้านและพัฒนาศูนย์การเรียนถวายเป็นพระราชกุศล

โดย ครูหลังเขา

 

กลับไปที่ www.oknation.net