วันที่ จันทร์ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชีวิตต้องดำเนินต่อไป แต่เรากำลังเดินไปไหนกัน


โลกใบใหญ่ประกอบด้วยโลกใบเล็กมากมาย

ในโลกรูปทรงปิรามิดนั้น ประเทศยากจนที่อยู่ตรงฐานปิรามิด (58 ประเทศ) ไม่เพียงแต่ “ไม่” สามารถจะขยับฐานะขึ้นมาได้

แต่หลายๆ ประเทศยังคง “ถดถอย” ลงไปอีกด้วย

ประเทศกลุ่มนี้มีประชากรถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งโลก

โลกที่ฐานล่างเผชิญกับ “กับดัก” 4 ประการ คือ

·         กับดับจากความขัดแย้ง (Conflict Trap)  ประเทศเหล่านี้มักมีความรุนแรง สงครามกลางเมือง การปฏิวัติรัฐประหาร

·         กับดับจากทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Trap)

·         กับดักที่เกิดจากไม่มีทางติดต่อทะเลและติดกับเพื่อนบ้านที่แย่ๆ  (Landlocked with Bad Neighbors)

·         กับดักจากการปกครองที่เลว (Bad Governance)

ประเทศไทยถือว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศฐานล่าง แต่อยู่ช่วงกลางๆ ค่อนๆ มาทางสูง

(โดยภาพรวมเป็นเช่นนั้น แต่หากพิจารณาระดับปัจเจกบุคคล ส่วนใหญ่คนไทยจะอยู่กลางๆ ค่อนไปทางล่าง)

จากกับดัก 4 ประการข้างต้น

อาจถือว่าในปัจจุบันไทยเผชิญกับความเสี่ยงจาก “กับดักจากความขัดแย้ง”  และ “กับดักจากการปกครองที่เลว”

ดังนั้น  แม้เราจะไม่ได้อยู่ตรงฐานปิรามิด แต่โดยรูปการณ์แล้ว  ความยืดเยื้อยาวนานของปัญหาก็อาจทำให้เราหล่นไถลไปสู่ฐานล่าง

ซึ่งเป็นโลกอีกใบที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากมากมายมหาศาลได้

.......

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่า

เบื้องหน้าของข้อเท็จจริงที่ปรากฎอยู่ตามสื่อสารมวลชนต่างๆ

ยังมีเบื้องหลังอีกมากมาย ที่ประชาชน ม้า เรือ โคน หรือแม้แต่ขุน อาจไม่มีทางจะเข้าใจได้ครบถ้วน

เรากำลังจะเข้าไปสู่กับดัก หรือเรากำลังอยู่ในกับดักนั้นแล้ว

ชีวิตต้องดำเนินต่อไป แต่เรากำลังเดินไปไหนกัน

(ที่มา กับดัก 4 ประการจากการศึกษาของ (Paul Collier, 2007)The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are failing and What Can Be Done About It รูปจาก Photo of the year)

โดย นฤมิตร

 

กลับไปที่ www.oknation.net