วันที่ อังคาร กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทำอย่างไรนักเรียนจึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์


ทำอย่างไรนักเรียนจึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์

          เหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาประสบปัญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก็คือ  นักศึกษาไม่ทราบว่า " จะเรียนคณิตศาสตร์อย่างไร " กุญแจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก็คือ   " นักศึกษาต้องฝึกฝนทำคณิตศาสตร์เป็นประจำ "    ฟังดูแล้วไม่น่าแปลกอะไรเลย   เพราะว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาทักษะ  การเรียนวิชาคณิตศาสตร์เหมือนการเล่นกีฬาหากขาดการฝึกซ้อมก็คงเป็นนักกีฬาที่เก่งไม่ได้  ดังนั้นการที่เราทำโจทย์เลขทุกวันจะช่วยให้นักศึกษาเก่งเลขนั่นเอง

          นอกจากนี้  ยังมีข้อคิดอื่นๆ ที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  กล่าวคือ

                        1. การเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ

                        2. เมื่อไม่เข้าใจอะไรก็ถามครูผู้สอนทันที

                        3. ศึกษาอ่านตำราเองเพิ่มเติม

                        4. ก่อนที่จะลงมือทำการบ้าน  ควรทบทวนความรู้ที่ครูสอนมาแล้วทุกครั้ง

                        5. ทำการบ้านหลังจากศึกษาอ่านตำราเพิ่มเติม

                        6. ทำงานด้วยความประณีต

                        7. หลังจากทำการบ้านเสร็จแล้ว  ควรทบทวนตำราอีกครั้ง

                        8. ลองทำแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนไปแล้ว

                        9. เก็บรวบรวมข้อสอบที่ครูได้ทำการทดสอบย่อย ๆ ไว้ แล้วนำมาทบทวนอีกภายหลัง

                      10. ไม่ต้องวิตกกังวลหากยังไม่เข้าใจเนื้อหาใหม่ ๆ ให้อ่านตำราและศึกษาเพิ่มเติมให้มากขึ้น

          จำไว้อย่างหนึ่งว่า  การเรียนวิชาคณิตศาสตร์นั้นนอกจากนักศึกษาจะต้องเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้ว  ก็จะต้องให้เกิดทักษะด้วยจึงจะเกิดประโยชน์  เพราะสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้ทุกเมื่อ  การฝึกทักษะคณิตศาสตร์เป็นประจำจะช่วยให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เช่นกัน  และก็จะเป็นกุญแจสำคัญนำนักศึกษาไปสู่ความสำเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

          ขอให้นักศึกษาหมั่นฝึกฝนทำโจทย์เลขเป็นประจำ  จะได้ประสบความสำเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันทุกคน....ครูพิมพ์

โดย ชอล์ค

 

กลับไปที่ www.oknation.net