วันที่ อังคาร กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แถลงการณ์พันธมิตรฯ แย้ม 12 เงื่อนไข! ในการรับ 'คนกลาง' เจรจา?
แถลงการณ์ฉบับที่ 21/2551 พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เรื่อง ชุมนุมต่อเนื่องหลังนายสมัคร สุนทรเวชสิ้นสุดการเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อช่วงสามทุ่ม ที่ผ่านมา

นอกจากแถลงจุดยืนแล้ว ยังคงธำรงความมุ่งหมายเดิมในภารกิจศักดิ์สิทธิ์ เพื่อปกป้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญเพื่อมิให้นำมาแก้ไขใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกความผิดของตัวเองและพวกพ้องทั้งในการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงการเลือกตั้ง โค่นล้มระบอบทักษิณ ขับไล่รัฐบาลหุ่นเชิด ตลอดจนสร้างการเมืองใหม่ให้เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง

และยังแย้มเงื่อนไข ในข้อ 5 คือ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขอสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองของผู้ที่ปรารถนาดีต่อประเทศชาติจากทุกฝ่าย ให้เข้ามาคลี่คลายวิกฤติของชาติ ดังนี้
       
       1 แสดงจุดยืนในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มิให้นำมาแก้ไขเพื่อฟอกความผิดที่กระทำสำเร็จไปแล้วให้กับตัวเองและพวกพ้อง มิให้นำมาแก้ไขเพื่อการกระทำที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ของนักการเมือง มิให้นำมาแก้ไขเพื่อลดพระราชอำนาจหรือโครงสร้างของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
       
       2 แสดงจุดยืนเพื่อสะสางปัญหาความเลวร้ายของระบอบทักษิณและรัฐบาลหุ่นเชิดขายชาติด้วยกระบวนการยุติธรรมและความจริงใจดังนี้
       
       3 เร่งรัดคดีทุจริตคอร์รัปชั่นให้เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล โดยปราศจากการแทรกแซงทั้งทางตรงและทางอ้อม และยึดทรัพย์สินที่โกงชาติไปกลับมาเป็นของรัฐ
       
      4 เร่งรัดยกเลิกหนังสือเดินทางของพ.ต.ท.ทักษิณชินวัตรและภรรยา
       
     5 เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้ส่งตัวผู้ร้ายหนีอาญาแผ่นดินมาดำเนินคดีในประเทศไทยโดยทันที
       
      6 ประกาศยกเลิกแถลงการณ์ร่วมระหว่างไทย-กัมพูชาที่ยกปราสาทพระวิหารและพื้นทีโดยรอบให้กับกัมพูชาแต่เพียงฝ่ายเดียว และรักษาอธิปไตยทั้งดินแดนและแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติและน้ำมันในอ่าวไทยจนถึงที่สุด
       
       7 เร่งรัดดำเนินคดีความและลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐและอันธพาลการเมืองของรัฐบาลที่คุกคามทำร้ายร่างกายและทรัพย์สินของผู้ชุมนุม
       
       8 เร่งรัดดำเนินคดีความนายจักรภพ เพ็ญแข นายวีระ มุสิกพงศ์ เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุชุมชน และขบวนการดูหมิ่นและล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมดโดยเร็ว
       
       9 ยุติการใช้สื่อของรัฐในการโฆษณาชวนเชื่อและโกหกหลอกลวงประชาชนโดยทันที และพร้อมเข้ามาปฏิรูปสื่ออย่างแท้จริง
       
       10  ประกาศยกเลิกโครงการที่ใช้จ่ายเกินตัวและไม่โปร่งใสที่จะทำให้ชาติล่มจม เช่น โครงการเช่ารถเมล์เอ็นจีวี 4,000 คัน โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ฯลฯ โดยทันที
       
       11 ยกเลิก พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และใช้การปฏิรูปและพัฒนารัฐวิสาหกิจแทนเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนในชาติ และนำเอารัฐวิสาหกิจที่แปรรูปไปแล้วกลับคืนมาเป็นของรัฐดังเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปตท.
       
       12 แสดงจุดยืนพร้อมให้ความร่วมมือในการสร้างการเมืองใหม่ เพื่อให้เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยให้คนดีมาปกครองบ้านเมือง ป้องกันไม่ให้คนไม่ดีมีอำนาจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในทุกภาคส่วนให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้น

นี่เป็นเงื่อนไขที่ "หิน" ยิ่ง.. ที่จะมี "คนกลาง" เข้าได้ตามเงื่อนไขและสถานการณ์เยี่ยงยี้!!

โดย Nity

 

กลับไปที่ www.oknation.net