วันที่ ศุกร์ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การจัดรายการที่รายการเวทีความคิด 96.5 ละครับ เป็นลูกจ้างไหมครับ


นายจรัญ ภักดีธนากุล มีชื่อเป็นอาจารย์พิเศษ และยังสอนหนังสืออย่ในหลายสถาบัน คือที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิชาที่สอน LAW 312 กฎหมายลักษณะพยาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วิชาที่สอน 300-306 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิชาที่สอน 0801236 พยาน และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และยังจัดรายการเวทีความคิด วิทยุเอฟเอ็ม 96.5 เมกะเฮิรตซ์ เวลา 20.00-21.00 น. 

ซึ่งรายชื่ออาจารย์พิเศษดังกล่าวสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ http://law.hcu.ac.th/personal.htm , http://www.viphavadeecenter.com/news_detail.php?id=86 , http://www.thaicounsel.com/aboutUs.htm , http://eportfolio.hu.ac.th/law/index.php?option=com_content&task=categoryionid=9&id=54&Itemid=82 , http://member.rsu-lawonline.com/content.php?ct_id=72 , http://radio.mcot.net/fm965/__programView.php?cliptype=25 , http://www.tsu.ac.th/law/lawtsu/person.php?cId=2

โดย กวนอูเมืองนคร

 

กลับไปที่ www.oknation.net