วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กลางอก มี...กากบาท


     เมืองละโว้   ( หรือ จ.ลพบุรี ในทุกวันนี้ )   เป็นเมืองที่มีพระกรุพระเก่ามากเมือง

หนึ่ง โดยเฉพาะกรุพระปรางค์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ขุดพบพระกรุมากมายหลาย

พิมพ์ด้วยกัน   จากในกรุนี้ ถ้าหากเป็นพระพิมพ์ยืนอันดับหนึ่งต้องยกให้ พระร่วงยืน

ประทานพรหลังลายผ้า เนื้อชินสนิมแดง แต่ถ้าเป็นพระพิมพ์นั่ง อันดับหนึ่งต้องยก

ให้   พระหูยาน   เนื้อชินเงิน พระหูยาน นับเป็นพระเครื่อง พิมพ์ต้นกำเนิด ที่ปรากฏ

ขึ้น  ณ กรุงละโว้ ( ลพบุรี )  เป็นครั้งแรก   เมื่อประมาณ พ.ศ.1600-1700  ที่เรียกว่า

พระหูยาน   ก็ด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นสุดที่พบเห็น   คือ  ลักษณะที่หูองค์พระจะ

ยาวกว่าปกติ      จึงเป็นที่มาของคำว่า     พระหูยาน     เซียนพระหลายท่านบอกว่า

ลักษณะของใบหน้า   พระหูยาน   มีส่วนเหมือนกัน ใบหน้าพระโพธิสัตว์ที่ปราสาท

บายน เมืองเสียมราฐ เขมร มากที่สุด เป็นใบหน้าที่อิ่มเอิบแบบผู้มีบุญบารมีสูงยิ้ม

เล็กน้อย   และแฝงไว้ด้วยความเมตตาเป็นที่ตั้ง จนมีผู้กล่าวกันอย่างกว้างขวางว่า

เป็น    รอยยิ้มแบบบายน อิทธิพลของรูปลักษณะพระโพธิสัตว์แห่ง ปราสาทบายน

ในสมัยขอมโบราณช่วงที่มีความเจริญสูงสุด    และได้แผ่อาณาจักรมาจนถึงเมือง

ละโว้ ได้ถูกถ่ายทอดลงสู่องค์ พระหูยาน อย่างเต็มรูปแบบ

     พระหูยาน  เมืองลพบุรี  ที่ถูกค้นพบนอกจากกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุแล้ว ก็ยัง

มีการขุดพบอีกหลายกรุ   อาทิ   กรุวัดปืน  กรุวัดอินทราราม ฯลฯ พระหูยาน กรุพระ

ปรางค์   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ   หรือ วัดใหญ่ วงการพระจัดเป็นพระกรุเก่า ที่มีชื่อ

เสียงมากกว่าพระหูยานกรุอื่นๆ  ต่อมา   เมื่อ พ.ศ.2508  มีการขุดพบพระหูยานที่กรุ

เจดีย์เล็ก    บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ   เรียกว่า พระหูยาน กรุใหม่ พระหูยานที่

แตกกรุออกมานั้น   มีพิมพ์ใหญ่  พิมพ์กลาง และพิมพ์เล็ก ลักษณะเด่น ของ พระหู

ยาน พิมพ์กลาง   คือ มีความแตกต่างจากพิมพ์อื่นๆ ตรงที่ หน้าอกองค์พระ มีรอย

เส้นตัดกันคล้ายเครื่องหมายกากบาท   ( X )  นับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ   พระหู

ยาน พิมพ์กลาง โดยเฉพาะวงการพระเรียกว่า พระหูยาน พิมพ์กลาง "อกกากบาท"

พระกรุใหม่นี้        ผิวพระและคราบปรอทจะจับอยู่ตามซอกองค์พระ      และผิวพระ

สมบูรณ์เต็มองค์  และดูขาวเงากว่าพระกรุเก่า ที่มีผิวสีดำเพราะสนิมตีนกามากกว่า

พระหูยาน " กรุใหม่ " แทบทุกองค์มีความคมชัดมากกว่าพระหูยาน " กรุเก่า "   ส่วน

พุทธคุณนั้น      เป็นที่เชื่อถือกันมานานปีแล้วว่า   ครบถ้วนทุกด้าน โดยเฉพาะทาง

ด้านแคล้วคลาด และคงกระพันชาตรี เป็นเลิศสุดๆ ตามแบบฉบับของเมืองลพบุรี

ยินดีสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อร่วมสร้างสรรค์

การอนุรักษ์ " พระกรุ " ศิลปะ วัตถุโบราณไทย อันทรงค่า

" บ้านพระกรุ C . VISIT "  ห้อง K1  ชั้น 2  BIG C  ลาดพร้าว     

  โทร. 089-830-0469 

ขอนำเสนอ ภาพเทวรูปใน  หมวด " ศาสนา "

http://www.oknation.net/blog/c-visit-tibet

" บ้านธิเบต-เนปาล " ประติมากรรมชั้นสุงอันทรงค่าแห่งศิลปะ

โดย c_visit

 

กลับไปที่ www.oknation.net