วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พันธมิตรฯเสนอ 'รัฐบาลประชาภิวัตน์' โค่น 'รัฐบาลพลังประชาชน'?


โมเดลใหม่ของพันธมิตรฯ..!!

ไม่รู้ว่า "3 ส." จากพรรคพลังประชาชน จะเป็นใครแน่? แต่ล่าสุด เมื่อเวลา 21.25 น. สนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ขึ้นเวทีในที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่ออ่านแถลงการณ์ ฉบับที่ 22/2551 ของพันธมิตรฯ เรื่อง “รัฐบาลประชาภิวัฒน์เท่านั้นที่จะแก้ไขวิกฤติชาติได้”
เพื่อประกาศจุดยืนกรณีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
            
       
โดยระบุเงื่อนไข "รัฐบาลประชาภิวัตน์" ดังนี้
       
       1. ส่งเสริมให้คนดีมาปกครองบ้านเมือง มิให้คนไม่ดีมีอำนาจ ขอให้นักการเมืองในรัฐสภายอมเสียสละพื้นที่ของตัวเอง ยอมให้บุคคลที่เป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีประวัติด่างพร้อย มีความสามารถ และมีความจริงใจในการแก้ไขวิกฤติของบ้านเมือง ให้เข้ามาบริหารประเทศชั่วคราวโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกระดับ ปราศจากตัวแทนผลประโยชน์ของพรรคการเมือง ปราศจากตัวแทนผลประโยชน์ของ กลุ่มการเมือง และปราศจากตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ของกลุ่มทุน
       
       2. ให้รัฐบาลประชาภิวัฒน์เข้ามาดำเนินการภารกิจเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขวิกฤติของบ้านเมืองตามแนวทางในแถลงการณ์ฉบับที่ 21/2551 ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย สะสางความอยุติธรรมทั้งปวงและคืนความยุติธรรมกลับสู่สังคมไทย
       
       3. รัฐบาลประชาภิวัฒน์ จะต้องเป็นกลุ่มคนที่พร้อมปฏิรูปการเมืองร่วมกับประชาชนด้วยความจริงใจ เป็นแกนกลางระดมความร่วมมือจากองค์กรประชาชนทุกภาคส่วน ทุกสาขาอาชีพ เพื่อกำหนดอนาคตและทิศทางของประเทศชาติร่วมกัน ช่วยกันพัฒนาสร้างสรรค์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งเนื้อหา รูปแบบ โครงสร้างทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง ที่อยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเพื่อความเป็นธรรมในสังคม และรับผิดชอบโดยให้ประชาชนมีอำนาจในการตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
       
       4. รัฐบาลประชาภิวัฒน์ จะร่วมกำหนด “วาระแห่งชาติ” ที่แท้จริง และครอบคลุม
       ปัญหาและความเรียกร้องของประชาชนทุกภาคส่วน และทุกสาขาอาชีพ
       
       5. รัฐบาลประชาภิวัฒน์ จะร่วมกับประชาชนเพื่อทำให้เกิด “สภาประชาภิวัฒน์” ที่มีองค์ประกอบหลากหลาย กว้างขวาง เพื่อนำพาประเทศให้พ้นจากวิถีการเมืองแบบเดิม ที่เอื้อต่อการทุจริต คอร์รัปชั่น ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อหลบเลี่ยงจากการตรวจสอบ และไม่ตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชน
       
       การก่อกำเนิดของรัฐบาลประชาภิวัฒน์ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขในแถลงการณ์ ฉบับ 21/2551 เท่านั้น จะเป็นแนวทางในการแก้ไขวิกฤติของชาติได้

กล่าวคือ นี่เป็น "โมเดล" รูปแบบรัฐบาลที่พันธมิตรฯต้องการ เพื่อเป็น "บันได" ในการก้าวไปสู้ "การเมืองใหม่" ที่วางไว้

ซึ่งถ้าเป็นไปตามที่เรียกร้องดังกล่าว ก็เท่ากับพันธมิตรได้โค่นล้มรัฐบาลพรรคพลังประชาชนไปได้หรือไม่

น่าสนใจว่า เมื่อ 3 ส. จากพปช. เข้ามาบริหารประเทศได้ แต่ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น เอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องด้วยแล้ว

ยิ่งทำให้รัฐบาลผู้แทนฯเลือกตั้งผูกขาดจะเสื่อมทรุด!

เมื่อนั้น ประชาชนจะเห็นด้วยการโมเดลการเมืองใหม่ของพันธมิตรฯมากขึ้น โดยเนื้อหาใหญ่คือ ต้องมีตัวแทนจากสัมมาอาชีพต่างๆ จะด้วยวิธีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งก็แล้วแต่..

ดังนั้น รัฐบาลพปช.ยิ่งอยู่นาน ยิ่งทรุด และหากไม่ฟื้นฟูศรัทธาประชาชนได้ โดยเฉพาะ "ชนชั้นกลาง" ฟันธงได้เลยว่า "นักเลือกตั้ง" จำพวกยุคไนโดเสาร์ได้สูญพันธุ์แน่!!

โดย Nity

 

กลับไปที่ www.oknation.net