วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประวัตินาย สมชาย วงศ์สวัสดิ์


 กำเนิดเมื่อ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2490 
 บิดา ชื่อนายเจิม  มารดาชื่อ นางดับ วงศ์สวัสดิ์  เป็นชาวอำเภอฉวาง จังหวัดนครศร๊ธรรมราช
ชีวิตครอบครัว สมรสกับ  นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ มีบุตร 3 คนคือ นายยศธนัน วงศ์สวัสดิ์ นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ และ  นางสาวชยาภา วงศ์สวัสดิ์
 ที่อยู่ : 100/159 ซอย 23/2 หมู่บ้านชลลดา ถนนบางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2517
 • ผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำกระทรวง พ.ศ. 2518
 • ผู้พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม่ พ.ศ. 2519
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2520
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2526
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา พ.ศ. 2529
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง พ.ศ. 2530
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2531
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2532
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. 2533
 • ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 พ.ศ. 2536
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 2 พ.ศ. 2540
 • รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2541
 • รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2542
 • ปลัดกระทรวงยุติธรรม 11 พ.ย. 2542
 • ปลัดกระทรวงแรงงาน 8 มี.ค. 2549- ก.ย. 2549
 • ประธานกรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร์ พ.ศ. 2542- 2549
 • กรรมการ เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานการมการ ตรวจสอบทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
 • กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 • กรรมการ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
 • กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
 • กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)
 • กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)
 • กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
 • กรรมการ คณะกรรมการอัยการ (กอ.)
 • กรรมการ คณะกรรมการตุลาการ
 • กรรมการ คณะกรรการข้อมูลข่าวสารแห่งชาติ
 • กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน
 • รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2551)
 • รักษาการนายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์โดย กวนอูเมืองนคร

 

กลับไปที่ www.oknation.net