วันที่ พุธ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ก๋องคำ ก๋องแก้ว ไปดูนก กับลุงหมอหม่อง ที่บ้านฉัน ย่านวัดเกต เชียงใหม่เช้าวันนี้เป็นเช้าที่เด็กๆตื่นเช้าและตื่นเต้นเป็นพิเศษ เนื่องจากวันนี้จะมีกิจกรรมที่หน้าตื่นเต้นและอยากรู้อยากเห็นของจริงๆ เป็นกิจกรรมดีๆที่มี คุณลุงหมอใจดี หมอหม่อง ประธานชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา ได้พาเด็กๆในย่านวัดเกต เที่ยวชมนกและธรรมชาติแวดล้อมรอบตัวในย่านวัดเกต เป็นวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่แสนสนุกที่สุด เด็กๆได้รับการถ่ายทอดหัวใจแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติจากคุณหมอโดยไม่รู้จักเบื่อ และการถ่ายทอดของคุณหมอช่างน่าตื่นเต้นเร้าใจ น่าติดตาม น่าค้นหาถึงแม้จะต้องเดินๆแต่ก็ไม่มีเสียงบ่นจากเด็กๆเลย ขอบคุณครับคุณหมอ ที่มอบและปลูกฝังหัวใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่เด็กๆอนาคตของชาติที่จะเติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่มีหัวใจรักษ์ธรรมชาติ

ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา   http://www.lannabird.org/nuke/ 
คนทั่วไปในสังคมอาจไม่รู้จักเขา แต่ในบรรดาแพทย์ทางด้านโรค

หัวใจ ชื่อของ นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ หรือหมอหม่อง

อาจารย์แพทย์แห่งโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาจารย์แพทย์ผู้มี

ความสามารถระดับประเทศคนหนึ่งโดยเฉพาะคำร่ำลือในเรื่องการ

รักษาผู้ป่วยของเขาที่มุ่งประเด็นไปที่การสืบหาสาเหตุของโรค

จาก

การซักประวัติคนไข้ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการรักษาแต่

กลับถูกละเลยจากแพทย์สมัยปัจจุบันตลอดจนการสร้างทีม

ติดตามอาการของผู้ป่วยในระยะยาวจนได้รับการยกย่องจากวงการ

แพทย์ทั่วไปแม้นอกเวลาราชการแทนที่จะไปประจำตามโรง

พยาบาลเอกชนหรือคลินิกอย่างหมอคนอื่น ๆหมอหม่องกลับเลือก

ไปอยู่ตามป่าเขา โดยเฉพาะบนดอยแถบภาคเหนือที่เขามักจะพา

เด็ก ๆจากชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา ไปดูนกและให้

การศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติแน่นอน ในบรรดาผู้สนใจธรรมชาติ

และ

กลุ่มคนดูนกชื่อหมอหม่องเป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้มีความรู้ด้าน

ธรรมชาติวิทยาอย่างลึกซึ้งซึ่งมีเพียงไม่กี่คนในประเทศนี้หมอ

หม่องเป็นทั้งครูที่ดีและเป็นนักถ่ายทอดที่ยอดเยี่ยม ทั้งเรื่องทา

งการแพทย์และเรื่องของสัตว์ป่าและในฐานะนักอนุรักษ์ธรรมชา

ติ ข้าราชการตัวเล็ก ๆอย่างเขายังเป็นคนหนึ่งที่กล้าออกมาคั

ดค้านโครงการของรัฐที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกรณีก

ารสร้างเขื่อนปากมูล และโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าดอยหลวง

เชียงดาวด้วยจิตใจที่รักในเพื่อนมนุษย์และธรรมชาตินั้นได้รับมา

จากคุณพ่อ ดร. รชฎกาญจนะวณิชย์ และคุณแม่ ม.ร.ว. สมานส

นิท สวัสดิวัตน์ผู้เป็นเข็มทิศชีวิตให้เขามาจนทุกวันนี้แม่บอกว่า

มรดกที่แม่จะให้นั้นไม่ใช่เงินทองแต่เป็นแผ่นดินสีเขียวที่แม่ให้ไว้

เป็นมรดกแก่ลูก และผมคิดว่ามรดกที่มีค่ามากที่สุดคือความรัก

ธรรมชาติ ขณะที่พ่อจะปลูกฝังให้ผมเป็นคนมีเหตุมีผลสอนให้คิด

เป็นวิทยาศาสตร์กว่า ๒๐ ปีที่แล้ว นักเรียนสาธิตจุฬาฯที่เรีย

นดีมาตลอดคนนี้ เคยสอบได้ทุนเล่าเรียนหลวง ซึ่งแต่ละปีมีคน

สอบ

ชิงทุนได้เพียง๓ คนเท่านั้นจากทั้งประเทศทุนที่เขาสอบได้คือ

ทุนไปเรียนวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยบอสตันแต่เขาก็เลือ

กที่จะปฏิเสธทุนนี้ในเวลาต่อมา ด้วยเหตุผลที่ว่าสมองของผมอา

จเรียนวิศวะได้ แต่หัวใจผมไม่ใช่เพื่อจะได้เรียนในสิ่งที่ตนรักเข

าจึงกลับมาเอนทรานซ์ใหม่และสอบติดคณแพทยศาสตร์ โรง

พยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล สมัยเป็นนักศึกษาแพทย์

 เขายังเป็นเด็กกิจกรรมตัวยงได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรคณะ

แพทยศาสตร์ ปี ๒๕๓๒เข้าร่วมกับคณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพ

ยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ๑๖ สถาบัน (คอทส.)เคลื่อน

ไหวคัดค้านโครงการเขื่อนน้ำโจน รณรงค์เรื่องการค้าสัตว์ป่า ฯล

ฯกระนั้นก็เรียนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ ๑ ก่อนจะมาเป็น

หมอชนบทและไปเรียนต่อด้านโรคหัวใจที่ Imperial Colle

ge School of Medicine, University of London จากนั้นกลับมา

เป็นแพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจประจำโรงพยาบาลสวนดอกแ

ละเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ หน่วยวิชาระบบหัวใจ

และหลอดเลือดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนถึง

ปัจจุบันtk

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : http://tesbo2.multiply.com/journal/item/97


โดย daddynop

 

กลับไปที่ www.oknation.net