วันที่ พุธ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เสียงไม่แตก 298 หนุน'สมชาย'เป็นนายกฯ เสียดายอดีตนายกฯ 'สมัคร' มาไม่ทันโหวต


เช้าวันนี้( 17 ก.ย.) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฏร เรียกประชุมเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐ มนตรีคนใหม่ แทนนายสมัคร สุนทรเวช ที่พ้นจากตำแหน่งไป โดยพรรคร่วมรัฐบาล 5 พรรค คือ พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย พรรคเพื่อแผ่นดิน พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา พรรคมัชฌิมาฯ และพรรคประชาราช

โดย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน เสนอชื่อ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ รักษาการนายกรัฐมนตรี และรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน สู้กับ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่

ซึ่งวิธีการเลือกนายกฯ โดยการให้ส.ส.ทั้งสภาขานลุกขานชื่อผู้ที่ตนเองเลือก ผลปรากฎว่า

1.อภิสิทธิ์ ได้เสียงสนับสนุน 163 เสียง

2.สมชาย ได้เสียงสนับสนุน 298 เสียง

จากผู้ออกเสียงทั้งหมดในสภาจำนวน 466 คน

งดออกเสียง 5 เสียง


ขณะที่ ขานชื่อเลือกนายกฯเป็นไปสนุกสนาน มีการต่อเติมคำท้ายชื่อผู้สมัครนายกฯ เช่น นายสมชาย ดีที่สุดครับ, หรือ นายอภิสิทธิ์ ดีกว่าครับ เป็นต้น

ส่วนอดีตนายกฯ สมัคร สุนทรเวช เดินทางมาไม่ทันได้โหวตเลือกนายกนคนใหม่ ซึ่งอ้างว่าอยู่ระหว่างเดินทาง

ดูๆไปนึกว่าสภาโจ๊ก!!

...

ประวัติว่าที่นายกฯ คนที่ ๒๖ ชื่อสมชาย วงศ์สวัสดิ์

ประวัติส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด  ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๐

สมรส กับนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์  มีบุตร ๓ คน
๑. นายยศธนัน  วงศ์สวัสดิ์
๒. นางสาวชินณิชา  วงศ์สวัสดิ์
๓. นางสาวชยาภา  วงศ์สวัสดิ์

ที่อยู่ ๑๐๐/๑๕๙ ซอย ๒๓/๒ หมู่บ้านชลลดา ถนนบางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 
 ประวัติการศึกษา ๒๕๔๕  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒๕๓๙  ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๘

๒๕๑๕  เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

๒๕๑๓  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 
 ประวัติการทำงาน  ๑) ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๕๕๑  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ ๑

๒๕๕๐  รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน ๒) ประวัติการดำรงตำแหน่งในการรับราชการ

๒๕๕๑  กรรมการเนติบัณฑิตไทยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์

๘ มีนาคม - กันยายน ๒๕๔๙  ปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ - มีนาคม ๒๕๔๙  ปลัดกระทรวงยุติธรรม

๒๕๔๒  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายบริหาร

๒๕๔๑  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายวิชาการ

๒๕๔๐  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๒

๒๕๓๖  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓

๒๕๓๓  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี

๒๕๓๒  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี

๒๕๓๑  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี

๒๕๓๐  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง

๒๕๒๙  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา

๒๕๒๖  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย

๒๕๒๐  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่

๒๕๑๙  ผู้พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม่

๒๕๑๘  ผู้พิพากษาประจำกระทรวง

๒๕๑๗  ผู้ช่วยผู้พิพากษา กระทรวงยุติธรรม

 ๓) ประวัติการดำรงตำแหน่งและผลงานอื่น

๒๕๔๒ - กันยายน ๒๕๔๙
- ประธานกรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
- ประธานกรรมการ ตรวจสอบทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
- กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
- กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
- กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)
- กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)
- กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- กรรมการ คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.)
- กรรมการ คณะกรรมการตุลาการ
- กรรมการ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแห่งชาติ
- กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
- กรรมการ เนติบัณฑิตยสภา
- กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
- กรรมการ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ที่มา-เวบกระทรวงศึกษาธิการ

โดย Nity

 

กลับไปที่ www.oknation.net